สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมบรรยายในกิจกรรมสัมมนา หัวข้อ “EV อุตสาหกรรมดาวรุ่งจะมุ่งไปทางไหน”

News 8 มีนาคม 2567 170

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมบรรยายในกิจกรรมสัมมนา หัวข้อ “EV อุตสาหกรรมดาวรุ่งจะมุ่งไปทางไหน” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

GreenLifePlus_1.jpg

กิจกรรมสัมมนา หัวข้อ “EV อุตสาหกรรมดาวรุ่งจะมุ่งไปทางไหน” จัดโดยนิตยสารกรีนไลฟ์ พลัส และ กรีน ไลฟ์ออนไลน์ ในโอกาสครบรอบ 9 ปี โดยนายบุรินทร์ ลาดล่าย ประธานกรรมการบริหาร ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่งมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนสถานที่จัดงานและกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย สมาคมสื่อมวลชนไทย-จีน /The Leader Asia ซึ่งมี นายชัยวัฒน์ วณิชวัฒนะ นายกสมาคมฯ และผู้ดำเนินรายการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัมมนาขึ้น เพื่อเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยาต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ “นโยบายภาษีสรรพสามิตกับธุรกิจ EV”
โดยกิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจทั้งจากนักลงทุน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และประชาชนเข้าฟังสัมมนามากกว่า 150 คน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในฐานะขององค์กรที่มีพันธกิจในการส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม
และยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ รวมถึงประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒประเทศอย่างอุตสาหกรรม EV