homekeyboard_arrow_right4 Pitching Checklists ขอทุน ให้ไม่พลาด!

4 Pitching Checklists ขอทุน ให้ไม่พลาด!


เตรียม Pitching ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง!


นอกจากไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆ แล้ว “การนำเสนอไอเดีย” หรือการ Pitching Concept Idea ให้ครบถ้วนและน่าสนใจ เป็นอีกเรื่องสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณมีโอกาสคว้าเงินทุนสนับสนุนไปต่อยอดฝันให้เกิดขึ้นจริง วันนี้ NIA นำข้อแนะนำในการ “เตรียม Pitch Deck” ที่ดีมีประสิทธิภาพ ภายใต้เวลานำเสนอที่จำกัด มาฝากทุกคน… ไปดูกันว่า ควรจะต้องมีเนื้อหาอะไร และอะไรที่จำเป็นต้องพูดบ้าง


1) นำเสนอ “Pain Point” และ “จุดเด่น” ของนวัตกรรมที่แตกต่างไม่เหมือนใคร

เล่าที่มาที่ไปและความสำคัญของ “ปัญหา” หรือ “Pain Point” ที่คุณต้องการเข้ามาแก้ไข โดยใช้การเล่าแบบ Storytelling ที่ทำให้ผู้ฟังได้คิดตามและเห็นภาพไปด้วยได้ พร้อมเสริมถึงวิธีการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมของคุณ และชี้ให้เห็นถึงความพิเศษที่ทำให้โดดเด่นจากเดิมในตลาด เช่น เทคโนโลยี งานวิจัย หรือผลทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยี ฯลฯ


2) วาง “Target Audience” และ “ศึกษาตลาด” ที่มีอยู่

เล่าถึง “กลุ่มเป้าหมาย” และความเคลื่อนไหวในตลาดที่มีอยู่ให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย คู่แข่งที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันในตลาด เพื่อให้เห็นถึงว่าธุรกิจมีโอกาสเติบโต มีตลาดรองรับ และจะมีผู้ใช้งานจริง


3) นำเสนอแผน “Business Model” ให้ชัดเจน

เล่าถึงโมเดลธุรกิจของคุณ และมีการคำนวณตัวเลขให้เห็น ไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์ในการทำการตลาด คาดการณ์การเติบโต ช่องทางของรายได้ รวมถึงแผนดำเนินธุรกิจ เพื่อสะท้อนความพร้อมและสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจของคุณมีแผนบริหารจัดการที่ดี 


4) เพิ่มความเชื่อมั่นด้วย “ทีมงาน” ที่มีประสบการณ์

อย่าลืมที่จะเล่าถึง ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีม โดยอาจเน้นที่รายละเอียดของทีมผู้ก่อตั้งเป็นหลัก แต่หากธุรกิจที่นำเสนอมีความฉีกไปจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ควรต้องเพิ่มส่วนของทีมงานที่จะเข้ามาดูแลในธุรกิจใหม่ เพื่อทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น


ที่สำคัญ! กลไกการให้ทุนของ NIA มีไว้เพื่อช่วยสนับสนุนให้ทุกคนนำไปพัฒนาเป็น “ธุรกิจนวัตกรรม” อีกเรื่องที่คุณต้องเตรียมพร้อมไว้ นั่นคือ “การเตรียมตัวจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล” โดยสามารถจดในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือร่วมเสนอโปรเจกต์กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร จึงจะสามารถรับทุนจาก NIA ได้