สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ค้นหาสุดยอดไอเดียเฮลท์เทค “Global HealthTech Hackathon Challenges 2019”

News 1 ตุลาคม 2562 2,614

ค้นหาสุดยอดไอเดียเฮลท์เทค “Global HealthTech Hackathon Challenges 2019”


ผ่านไปแล้วกับการค้นหาสุดยอดไอเดียเฮลท์เทค “Global HealthTech Hackathon Challenges 2019” ภายใต้ความร่วมมือของ NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และ UK Royal Academy of Engineering

ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2562 ได้จัดงาน “Global HealthTech Hackathon Challenges 2019” ภายใต้ความร่วมมือของ ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย NIA คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ UK Royal Academy of Engineering แห่งประเทศอังกฤษ ณ Innogineer Studio คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก และคัดเลือกเหลือเพียง จำนวน 22 ทีม รวมกว่า 100 คน

พิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. โดยมี คุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม NIA เป็นตัวแทนร่วมกล่าวเปิดงานและร่วมเสวนาเรื่อง “เฮลท์เทค...พลิกเปลี่ยนโลก” (HealthTech as a Global for Change) ร่วมกับ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.โทมัส สจ๊วต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.เคตะ โอโน่ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมอินโนจีเนียร์ (Innogineer Studio) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแสดงให้เห็นประเด็นสำคัญ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศไทยและทั่วโลก โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เรื่องสุขภาพและการรักษาของผู้สูงอายุ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพต่างๆ หรือเรียกว่า เฮลท์เทค (HealthTech) จึงนับเป็นโอกาสที่จะสร้างให้เกิดธุรกิจที่ตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจบริการทางการแพทย์ทางไกล บริการส่งเสริมสุขภาพ บริการค้นหาและนัดหมายแพทย์ บริการจัดหาผู้ดูแลที่บ้าน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพและการแพทย์ เทคโนโลยี IoT เทคโนโลยี Blockchain ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล ร้านยา คลินิก ตลอดจนอุปกรณ์ที่ช่วยบันทึกติดตามข้อมูลสุขภาพของผู้สวมใส่ เป็นต้น

หลังจากนั้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น Hackathon ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการระดมไอเดียในการแก้ปัญหาและวิเคราะห์ทำความเข้าใจถึงปัญหา เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีนวัตกรรม คล้ายการแข่งมาราธอน โดยผู้แข่งขันได้รับโจทย์ก่อนลงพื้นที่พบผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลศิริราช ในช่วงบ่ายวันที่สองของการแข่งขัน (21 กันยายน 2562) และต้องทำโจทย์ให้เสร็จในเวลาที่กำหนด ทีมใดมีความคมเข้มในศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ มีความอดทนและบริหารเวลา ทั้งมีระหว่างนี้ มีผุ้เชี่ยวชาญ Mentors วิทยากรให้ความรู้ และเพิ่มประสบการณ์ในเวิร์คช้อป ให้เข้าใจแนวทางในการพัฒนาให้เกิดรูปแบบธุรกิจที่สามารถเติยโตได้อย่างก้าวกระโดด

ในวันที่ 22 กันยายน 2562 เป็นการนำเสนอ Business Pitching โดยมีคณะกรรมหลายท่านได้รับฟังการนำเสนอ และเสนอแนะข้อคิดเห็น และพิจารณาผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ มีความอดทน และบริหารเวลาได้ดี และผลรางวัลสำหรับ 3 ทีม ประกอบด้วย โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ให้เกียรติกล่าวปิดงานพร้อมให้ข้อคิดดีๆ ในการสร้างความร่วมมือในการสร้าง HealthTech Startup และมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศ คือ ทีม Selfin จากผลงาน Marketplace for ADHD Children และผู้ได้รับรางวัลอันดับ 2 ทีม The Blank จากผลงาน AI Pathology และผู้ได้รับรางวัลอันดับ 3 ทีม Health U จากผลงาน Health U Application

จากการเฟ้นหาและคัดเลือกแนวคิดธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเร่งสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นขึ้น เป็นบันไดขั้นแรกเพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลและพัฒนาเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการแพทย์และสุขภาพที่แข็งแรงต่อไป

#NIA #SBI #HealthTech #Hackathon #สนช#สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ