สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

European Start-Up Days ภายใต้หัวข้อ "Europe-ASEAN Forum"

News 20 พฤษภาคม 2562 2,198

European Start-Up Days ภายใต้หัวข้อ "Europe-ASEAN Forum"


ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ ด้านระบบนวัตกรรม ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงาน European Start-Up Days ภายใต้หัวข้อ "Europe-ASEAN Forum"

โดยมีประเด็นสำคัญ เรื่องกรอบการทูตนวัตกรรมเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมในระดับนานาชาติ การเชิญชวนผู้ประกอบการแถบทวีปยุโรปเข้าลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย การเสนอช่องทางกลุ่มตลาดเป้าหมายในภาคอุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ การอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มนักธุรกิจต่างชาติ อาทิ Smart Visa และ Startup Hub เป็นต้น

#EuropeanStartupDays #SmartVisa #StartupHub #NIA #Innovation