สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism)”

News 22 มิถุนายน 2564 2,261
NIA ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism)” 
NIA ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism)” 

18 มิถุนายน 2564  ผ่านไปแล้วกับพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism)” ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, หน่วยงานภาครัฐ, ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว, ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม, และนักลงทุน ที่จะช่วยกันเสริมศักยภาพของการท่องเที่ยวไทยให้ก้าวไกลในยุคดิจิตัล โดยมีการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง (www.empoweringtechtourism.com) ที่รวบรวมผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวพร้อมใช้ เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้นำไปปรับใช้กับธุรกิจของตน และเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เลือกลงทุน อันจะเป็นการสร้างการเติบโตให้แก่ผู้พัฒนานวัตกรรม

โดยภายในงานแถลงข่าวพิธีเปิด ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA ได้ให้เกียรติร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล” ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TEDFund) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ซึ่งที่ผ่านมา NIA ได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยผลักดันและพัฒนา SME, Startup ด้านการท่องเที่ยว (Travel Tech) ให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ผ่านหลักสูตรอบรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจการจัดการนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว และการให้เงินทุนสนับสนุนโครงการด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเป้าหมายในการช่วยฟื้นฟู ส่งเสริม และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง