สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA จัดกิจกรรม “Deep South Innovation Business Coaching Program 2022” เปิดโอกาสสำหรับผู้ประกอบการภาคใต้กับหลักสูตรอบรมเข้มข้น 3 วันเต็ม

News 6 กุมภาพันธ์ 2565 643
NIA จัดกิจกรรม “Deep South Innovation Business Coaching Program 2022” เปิดโอกาสสำหรับผู้ประกอบการภาคใต้กับหลักสูตรอบรมเข้มข้น 3 วันเต็ม

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Deep South Innovation Business Coaching Program 2022” หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการทางธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบสื่อผสมออนไลน์ (Hybrid Meeting) และถ่ายทอดสดในระบบ Streaming Online ผ่าน Social Media เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่ 4 จังหวัด ชายแดนใต้ ได้แก่ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 127 คน 

หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย กิจกรรม 3 Day Smart SMEs & Startup เป็นการอบรมขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าวจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ จำนวน 30 ธุรกิจ เพื่อเข้าสู่กิจกรรม 8 Weeks Innovation Business Coaching Program  ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2565 โดยเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่เข้มข้นและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านธุรกิจและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจก่อให้เกิดการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมและเป็นการกระจายโอกาสธุรกิจนวัตกรรมในระดับภูมิภาค พร้อมรับโอกาสเข้ารับการพิจารณาทุนนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation) ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดถึง 1,500,000 บาท