สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมกับ CEA ททท. เครือข่ายภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยจัดงาน Soft Power Connext ในงาน Chiang Mai Design Week 2023

News 12 ธันวาคม 2566 108

NIA ร่วมกับ CEA ททท. เครือข่ายภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยจัดงาน Soft Power Connext ในงาน Chiang Mai Design Week 2023

Chiang Mai Design Week_1.jpg

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ เครือข่ายภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย อาทิ หอการค้าเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agri Inno Excellent Center มหาวิทยาลัยแม่โจ้ I Chiangmai ได้ร่วมกันจัดงาน Soft Power Connext เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiangmai Design Week 2023 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ The Goodcery จ. เชียงใหม่ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 70 คน จาก 10 หน่วยงาน เรียกได้ว่างานนี้รวบรวม Key players ในระบบนิเวศอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไว้ครบ
 
ความโดดเด่นของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคเหนือต้องยกให้เรื่องของอาหาร ท่องเที่ยว เพลงและนันทนาการ งานนี้ได้สร้างเวทีและพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ นักลงทุน หน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มาแลกเปลี่ยนและอัพเดทความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงสร้างโอกาสใหม่ในการเชื่อมต่อกับตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจ
 
ภายในงาน NIA ได้แนะนำกลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับการสนับสนุน (one on one) อย่างใกล้ชิด
 
ต่อด้วยกิจกรรมเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมขับเคลื่อน Soft Power ไทย ในหัวข้อ Local Soft Power สู่ตลาดโลกผ่านการสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากวิทยากร ได้แก่ คุณพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ คุณกันชกา สุวณิชย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คุณอิ่มหทัย กันจินะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) คุณกวนลี่ พันธุ์ นักส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Startup Showcase จากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว และอาหาร จำนวน 15 บริษัท ได้แก่
🔻PANDAN PANTONE ผลิตภัณฑ์ผงสีและกลิ่นจากใบเตยที่ช่วยควบคุมคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยการนำระบบมาตรฐานการควบคุมความเข้มของสี (PANTONE)
🔻Hillkoff Coffogenic Drink เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากเนื้อผลกาแฟซุปเปอร์ฟู๊ดสำหรับลดคอเรสเตอรอลในร่างกาย
🔻Yorice สาเกหวานจากข้าวไทย ไร้แอลกอฮอล์
🔻ข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูปหม้อไฟเนื้อน่องลายควาย ยกระดับข้าวซอยอาหารท้องถิ่นยอดนิยมจากนักท่องเที่ยว
🔻WHITE TIGER วัตถุดิบจากพื้นถิ่นแม่ฮ่องสอน ยกระดับนวัตกรรมให้เป็นนมทางเลือกจากถั่วลายเสือ
🔻Chiang Mai Alive แพลตฟอร์มส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
🔻Suk jai NFT เทคโนโลยีบล็อกเชนและ NFT สร้าง“น้องสุขใจ” ตุ๊กตา NFT Mascot โดยนักท่องเที่ยวสามารถเก็บได้แบบ Exclusive items
🔻มหัศจรรย์ดอยหลวงเชียงดาว แอปพลิเคชั่นรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ที่ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว
🔻Earth blend บรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ผสมเศษเหลือทางการเกษตร ที่สามารถใช้ซ้ำได้มากกว่า 30 ครั้ง
🔻Linen เทคโนโลยี CPS มาใช้ในการนับจำนวนผ้าของโรงแรมเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการโรงแรมในเชียงใหม่
🔻บริษัทข้อมูลเมืองจำกัด โปรแกรมคัดกรองและประมวลผลภาพ3มิติสำหรับซ่อมแซมสถานที่โบราณสถาน
🔻Spillow ความอัจฉริยะของหมอนดนตรีบำบัด ที่สามารถคัดเลือกดนตรีบำบัดที่เหมาะสม เพื่อเหนี่ยวนำให้ผู้ใช้งานเกิดการนอนหลับได้จริง
🔻Findice Education บอร์ดเกมที่สร้างความรู้ทางการเงินสำหรับเยาวชนไทย ให้สนุก เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริง
🔻 FyTy E-Sports แพลตฟอร์มสำหรับนักกีฬา E-sport ที่จะช่วยหาทีมคู่แข่งในการฝึกซ้อม
🔻 GoGo Board หุ่นยนต์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน STEM CODING และ IoT สำหรับเยาวชน
 
ปิดท้ายด้วย คุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม NIA ได้กล่าวสรุปการจัดงานและที่มาในการผลักดันเรื่อง Soft Power และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งประเทศไทยมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและสามารถผลักดันให้เป็นพลังของ Soft Power แต่ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีเวทีให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยได้สื่อสารและสร้างการรับรู้ไปสู่ตลาดโลกได้ จากนั้นก็ได้เปิดพื้นที่พูดคุยทางธุรกิจกับกิจกรรม Networking ในบรรยากาศเป็นกันเอง
 
ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและร่วมเป็นหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย และสามารถติดตามกิจกรรมดีๆ ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ ในภาคเหนือ ได้ตามช่องทางของ NIA และ Startup Thailand
 
สามารถรับชมภาพบรรยากาศกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่