สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

5 อันดับ ประเทศด้านนวัตกรรมประจำปี ค.ศ. 2019 โดย Bloomberg

บทความ 5 เมษายน 2562 6,547

5 อันดับ ประเทศด้านนวัตกรรมประจำปี ค.ศ. 2019 โดย Bloomberg


เว็บไซต์ Bloomberg.com จัดอันดับประเทศที่มีคะแนนดัชนีนวัตกรรม (Innovation Index) สูงที่สุดของโลกประจำปี ค.ศ. 2019 โดยในปีนี้ Bloomberg จัดอันดับประเทศ 60 ประเทศ กำหนดคะแนนโดยวัดจากเกณฑ์ 7 ข้อด้วยสัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งประกอบไปด้วยสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา มูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภาพการผลิต จำนวนบริษัทมหาชนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง จำนวนนักศึกษาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัดส่วนนักวิจัย และความเคลื่อนไหวด้านสิทธิบัตร


เกาหลีใต้ยังคงครองอันดับหนึ่งติดต่อกันถึง 6 ปี


นับว่าน่าสนใจอย่างยิ่งที่เกาหลีใต้ยังคงครองอันดับหนึ่งอย่างเหนียวแน่นติดต่อกันถึง 6 ปีนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 แต่ถึงอย่างนั้น ความเคลื่อนไหวด้านสิทธิบัตรของเกาหลีใต้ที่น้อยลงในปี ค.ศ. 2018 ก็ส่งผลให้ทิ้งช่วงคะแนนห่างจากอันดับ 2 ไปเพียง 0.08 คะแนน คาดว่าเป็นผลมาจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมของเยอรมนีอย่างบริษัทโฟล์คสวาเกน (Volkswagen Group) และเดมเลอร์ (Daimler Motor Company) ที่เป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และบอช (Robert Bosch GmbH) บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีวิศวกรรมชั้นนำระดับโลกที่ช่วยเพิ่มคะแนนในด้านมูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตและจำนวนบริษัทมหาชนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง และทำให้เยอรมนีเกือบโค่นแชมป์ 6 สมัยอย่างเกาหลีใต้ได้สำเร็จ


ความสำเร็จของเอเชีย


ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียอย่างจีนก็ทำผลงานได้น่าประทับใจเช่นกัน จากบทบาทสำคัญของหัวเว่ย (Huawei) ที่พัฒนาเรื่องเทคโนโลยีสื่อสาร และบีโออี เทคโนโลยี (BOE Technology) ผู้ผลิตหน้าจอและเซ็นเซอร์บนอุปกรณ์รายสำคัญของโลก ทำให้จีนขึ้นเป็นที่ 2 ในด้านความเคลื่อนไหวด้านสิทธิบัตร และมีอันดับโดยรวมเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 อันดับมาอยู่ที่อันดับ 16 แซงหน้าสหรัฐอเมริกาที่เคยเป็นอันดับหนึ่งด้านสิทธิบัตรเป็นครั้งแรก สวนทางกับสิงคโปร์และญี่ปุ่นที่ร่วงลงมา 3 อันดับลงมาอยู่ที่อันดับ 6 และ 9 


นวัตกรรมนำไทย


ส่วนประเทศไทยมีคะแนนโดยรวมเพิ่มขึ้น 5 อันดับจากปีก่อนที่อยู่ในอันดับ 45 ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 40 จากการเพิ่มขึ้นของคะแนนในด้านมูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตที่ขยับขึ้นมาจากเดิม 4 อันดับมาอยู่ที่อันดับ 14 ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ดี แต่เมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่น ๆ อีก 6 ด้านพบว่ามีเพียงคะแนนในด้านนี้เท่านั้นที่มีอันดับสูงขึ้นจากเดิม ในขณะที่อันดับในด้านอื่น ๆ กลับร่วงลงมาจากปีก่อน ทั้งนี้ การพัฒนานวัตกรรมของไทยในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางใดนับเป็นเรื่องที่น่าจับตามองกันต่อไป


ข้อมูลอ้างอิง


https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-22/germany-nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds

http://stiic.sti.or.th/stat/ind-ct/ct-t010/