สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

รู้รัฐฯ รู้เรา

บทความ 27 เมษายน 2562 3,162

รู้รัฐฯ รู้เรา

อัพเดตช่องทางตามทันรัฐบาล ยกระดับความรู้ ก้าวทันสู่อนาคต

หนังสือ : The Entrepreneurial State (รัฐผู้ประกอบการ)

หนังสือ : The Entrepreneurial State (รัฐผู้ประกอบการ)

โดย ดอกเตอร์ มาริน่า แมซซูคาโต (Dr Mariana Mazzucato) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ


              หนังสือเล่มนี้ให้ข้อสังเกตว่า ความสำเร็จทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา เป็นผลมาจากเงินลงทุนของรัฐบาลในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เปิดให้ผู้ประกอบการสามารถนำผลผลิตจากรัฐฯ ไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนหมู่มากในประเทศ


              แมซซูคาโตเสนอว่า ข้อดีของงานวิจัยที่จัดทำโดยรัฐบาล คือการเข้าถึงชุดข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณในแบบที่ผู้ประกอบการทั่วไปทำไม่ได้ การมีฐานข้อมูลกว้าง ทำให้รัฐบาลสามารถจำแนกข้อดี/ข้อเสีย และขัดกรองความเสี่ยงตั้งต้นของแต่ละนวัตกรรม ก่อนส่งมอบชุดข้อมูลคุณภาพให้ผู้ประกอบการนำไปสร้างเป็นโอกาสในทางธุรกิจ 


              หนังสือยกตัวอย่างความสำเร็จด้านนวัตกรรมของ Apple ที่นำเทคโนโลยี GPS ของหน่วยงานรัฐฯ มาพัฒนาเป็นระบบนำทาง รวมถึงการต่อยอดเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัส และการจดจำเสียงในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ 


              แมซซูคาโตยังกล่าวว่าความสำเร็จของระบบ Google Search ต้องยกความดีให้มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Science Foundation หรือ NSF) ที่เริ่มลงทุนกับการทำงานวิจัยด้านอัลกอริทึม (Algorithm) มาตั้งแต่ต้น


              การสนับสนุนด้านนวัตกรรมของรัฐบาล ไม่เพียงเป็นประโยชน์กับแวดวงเทคโนโลยี แต่ยังมีผลดีกับธุรกิจอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบเวชภัณฑ์ผ่านการทำวิจัยกับประชากรกลุ่มใหญ่ ไปจนถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เช่น ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานลม เพื่อทดแทนการผลิตกระแสไฟฟ้า 


              รัฐบาลสหรัฐฯ ยังให้การสนับสนุนทางข้อมูลกับบริษัทด้าน IT ที่มีความสนใจด้านพลังงานทดแทนอย่าง Vestas, Kenetech และ Tesla เพราะมองว่านวัตกรรมเหล่านี้จะกลายเป็นผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ


              ปัจจุบันความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคส่วนเอกชน ทวีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ และแม้ว่าแมซซูคาโตจะมุ่งกรณีศึกษาไปที่สหรัฐฯ แต่ก็ให้ภาพกว้างโดยกล่าวว่าการสนับสนุนผู้ประกอบการสาธารณะกำลังได้รับความสนใจจากประเทศมหาอำนาจทางเทคโนโลยีเช่น จีน เดนมาร์ก เยอรมนี และบราซิล

เว็บไซต์ : WWW.STARTUPCAN.CA

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐฯ กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในประเทศแคนาดา นอกจากจะเป็นหน้าต่างบานใหญ่ที่เผยให้เห็นความเป็นไปของประเทศ แคนาดายังเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านเทคโนโลยีสะอาด และความตั้งใจของรัฐบาลที่เล็งเห็นความเป็นไปได้ของนวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ รอบตัว STARTUP CANADA เป็นเว็บไซต์ที่มีดีไซน์สนุกน่าค้นหา แต่ที่น่าสนใจกว่าคือบรรดาข้อมูลและความร่วมมือระหว่างรัฐฯ ที่รวมทั้งงานวิจัย สิ่งพิมพ์ วีดีโอสัมภาษณ์ และแรงบันดาลใจจากผู้ประกอบการในแต่ละสาขามาไว้ในคลิกเดียว เว็บไซต์นี้ยังทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการเสนอช่องทางและโอกาสดี ๆ ที่พาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไปรู้จักแหล่งทุนและโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา

พอดแคสต์ : STARTUP CANADA

เป็นกระแสมาสักพักกับแนวคิดเมืองอัจฉริยะที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ผู้ว่าการเมืองแบร์รี่ของแคนาดา เจฟฟ์ เลห์แมน (Jeff Lehman) จะมาให้มุมมองเกี่ยวกับ Urban Innovation เมืองอัจฉริยะและการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในมุมมองที่ไม่ควรมองข้าม ‘‘รัฐบาลจะต้องยอมรับว่าเราสามารถทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งนำพวกเขาเข้ามาอยู่ในกระบวนการตัดสินใจตั้งแต่แรกเริ่ม’’ ผู้ว่าเลห์แมนเชื่อว่าเราสามารถสร้างเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด หากใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน เขายังชี้ให้เห็นว่าเมืองที่ดีคือเมืองที่มองเห็นประชาชน ดังนั้นการทำงานกับผู้ประกอบการรายย่อย จะช่วยให้รัฐบาลเห็นความต้องการที่แท้จริงของผู้อยู่อาศัย ในทางกลับกัน นวัตกรรมที่หน่วยงานรัฐลงทุนพัฒนา จะสามารถสร้างให้เกิดมูลค่าได้สูงสุดเมื่อถูกนำมาใช่ร่วมกับทั้งหน่วยงานเอกชนและตัวชุมชนผู้อยู่อาศัย แมรี่ ดอยล์ (Mary Doyle) เน้นย้ำถึงความสำคัญระหว่างภาครัฐและชุมชน ผ่าน Podcast ตอนที่ 187 เรื่อง “การสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการรากหญ้า’’ เธอมองว่าความสำเร็จของผู้ประกอบการจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอันเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ ดอยล์และทีมงานจากองค์กรพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการในชนบท ทำงานงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยนำเทคโนโลยีล่าสุด มาสร้างเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ ‘‘เรามีทีมทำงานในแต่ละพื้นที่ สิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อไป คือเชื่อมต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ห่างใกล้ให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้พวกเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’’

.

แหล่งอ้างอิง 

https://medium.com/@seanaubin/book-review-the-entrepreneurial-state-8fa47c4e8056 

https://www.theguardian.com/science/political-science/2014/nov/11/interrogating-the-entrepreneurial-state-innovation-policy 

https://marianamazzucato.com/entrepreneurial-state/ https://www.startupcan.ca/ 

https://betakit.com/startup-canada-podcast-ep-140-private-and-public-entrepreneurship-with-barrie-mayor-jeff-lehman/ 

https://podcasts.apple.com/ca/podcast/supporting-entrepreneurs-in-rural-regions-mary-doyle/id1037685040?i=1000433886594