สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

“urban‘NICE’zation” แนวคิดการออกแบบเมืองดีๆ ที่มี “คน” เป็นศูนย์กลาง

14 กุมภาพันธ์ 2566 2,530

“urban‘NICE’zation” แนวคิดการออกแบบเมืองดีๆ ที่มี “คน” เป็นศูนย์กลาง

เพราะเรื่องความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creativity ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่แค่ในวงการภาพยนตร์ เพลง เกม หรืองานศิลปะเท่านั้น แต่มันคือสิ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกเรื่อง แม้กระทั่ง “การออกแบบความเป็นอยู่ของผู้คนในเมือง”

เพิ่งผ่านพ้นไปสำหรับงาน “Bangkok Design Week 2023” หรือเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นับเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญประจำปีของกรุงเทพฯ ที่มีคนในแวดวงงานสร้างสรรค์มารวมตัวกันเป็นจำนวนมากเพื่อสะท้อนความคิดและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการงานออกแบบ งาน Workshop ต่างๆ ตลาดสินค้าสร้างสรรค์ และสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้สู่การสร้างศักยภาพใหม่ให้กับกรุงเทพฯ

แถมงานนี้ยังเป็นอีกงานที่เกิดความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างประเทศหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEP) Amazing Thailand ไปรษณีย์ไทย AP (Thailand) SC ASSET Casetify ฯลฯ ซึ่งในภาพรวมจากทุกปีการจัดงานนี้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 1,368 ล้านบาท และมีผู้คนมาเข้าร่วมงานนับแสนรายเลยทีเดียว

โดยคอนเซ็ปต์ปีนี้อย่าง “urban‘NICE’zation เมือง – มิตร – ดี” แค่ชื่อก็มีความน่าสนใจแล้ว เพราะมันคือการนำแนวคิดการออกแบบจากคนในหลายสาขามาพัฒนาเมืองไปพร้อมๆ กัน ด้วยวิธีการเน้นสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับสร้างเมืองที่เป็นมิตรในหลายองค์ประกอบ อาทิ เป็นมิตรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรที่ดีต่อการเดินทาง เป็นมิตรที่ดีต่อวัฒนธรรม เป็นมิตรที่ดีต่อธุรกิจ เป็นมิตรที่ดีต่อชุมชน โดยทุกองค์ประกอบจะมี “คน” เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เมืองเป็นสถานที่ที่อยู่ดีมีสุข สามารถรับมือกับความท้าทายจากภายในและภายนอก

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเมืองที่ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้เคยฝากความร่วมมือไว้ที่งาน #SITE2022 หรือ “STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022” ซึ่ง NIA ของเราเป็นผู้จัดงาน โดยผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้เสนอว่า “นวัตกรรมเมือง ต้องไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือคนมีรายได้เยอะ ความท้าทายคือจะทำอย่างไรให้คนในเมืองมีนวัตกรรมใช้และทำให้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือคุณภาพชีวิต” ซึ่งนับว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายเพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายฝ่าย และเมื่อมีการเชื่อมรอยต่อเกิดขึ้น เป้าหมายอย่างการมี “เมืองที่ดี” ที่เราวางไว้ ก็ดูเหมือนจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น

และไม่ใช่เพียงแค่การผลักดันในเชิงงานสร้างสรรค์เท่านั้น แต่มิติด้านนวัตกรรมก็ถูกขับเคลื่อนผ่านความร่วมมือที่ผ่านมา อย่างการพัฒนา “ย่านนวัตกรรม (Innovation Districts)” ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ให้มีการ ‘เกิดนวัตกรรม’ หรือ ‘การใช้นวัตกรรมอย่างเข้มข้น’ และนำ ‘นวัตกร’ เข้าไปร่วมพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้คนภายในย่าน โดยมีย่านโยธีเป็นพื้นที่แรกที่ได้มีการพัฒนา (ปัจจุบันคือ ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี หรือ Yothi Medical Innovation District: YMID) และยังขยับขยายไปยังย่านอื่นๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองสำคัญ

ปัจจุบัน NIA ยังเล็งเห็นถึงจุดแข็งและศักยภาพของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้วันนี้ “ย่านนวัตกรรม” ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ NIA มีความหลากหลาย ตั้งแต่ด้านการแพทย์อย่างย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) และย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID) ด้านการเกษตรและอาหารอย่างย่านนวัตกรรมแม่โจ้ (MAID) และด้านที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมสร้างสรรค์อย่าง ดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งก็คือ “ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์” นี่เอง

และเพื่อเป้าหมายสู่การพัฒนา Creative Economy หรือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน NIA ยังมีการส่งเสริมในอีกหลายมิติ อาทิ การเป็นหนึ่งในทีมริเริ่ม “Bangkok Music City” เทศกาลและการประชุมระดับนานาชาติด้านธุรกิจบันเทิงและดนตรี ซึ่งมีต้นแบบมาจากงาน South by Southwest (SXSW) รวมถึงการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเมืองอุบลฯ หรือที่คุ้นหูกันในชื่อ “UBON ART FEST” ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทำงานสร้างสรรค์ รวมถึงกลไกการให้ทุนสนับสนุนในกลุ่มนวัตกรรมสร้างสรรค์ หรือ MARTech (Music, Art, Recreation) ทำให้วันนี้ NIA เรามีเครือข่ายด้านคนทำงานสร้างสรรค์และผู้พัฒนานวัตกรรมหลากหลายสาขาที่พร้อมสร้างไอเดียใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนเมืองที่มี “คน” เป็นศูนย์กลาง ไปพร้อมๆ กัน

ทำความรู้จักงาน “Bangkok Design Week” เพิ่มเติมได้ที่นี่ > https://www.facebook.com/BangkokDesignWeek/

และทำความรู้จักแนวคิดเรื่อง “ย่านนวัตกรรม” จาก NIA ได้ที่คลิปนี้เลย > https://www.youtube.com/watch?v=C_Emdw4LgZA

อ้างอิงข้อมูลจาก :
https://www.bangkokdesignweek.com/bkkdw2023/about
https://www.bangkokdesignweek.com/bkkdw2023/content/48598
https://www.facebook.com/watch/?v=441244750836932
https://www.facebook.com/BangkokMusicCity/
https://citycracker.co/city-lifestyle/music-city/
https://www.nia.or.th/2022/index.php/event/detail/6430
https://www.facebook.com/ubonartfest/