homekeyboard_arrow_right“สิงคโปร์” กับการสร้างระบบนิเวศสู่การเป็น AgTech Startup hub ของเอเชีย

“สิงคโปร์” กับการสร้างระบบนิเวศสู่การเป็น AgTech Startup hub ของเอเชีย


ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีพื้นที่ทำเกษตรน้อยมาก แต่ได้ประกาศยุทธศาสตร์สำคัญเป็น AgTech Startup hub ของเอเชีย สิ่งสำคัญคือการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรได้อย่างดึงดูดในทุกภาคส่วน 

สำหรับประเทศไทยที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในแง่พื้นที่และทรัพยากรทางการเกษตรที่เหมาะสม ที่จะเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง ที่จะต้องร่วมมือและเชื่อมประสานเพื่อนำรูปแบบการดำเนินงานของสตาร์ทอัพให้เกิดการพลิกโฉมทางภาคการเกษตรของประเทศ


#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #Innovation #ABCcenter #AgTech #Singapore #Startuphub