สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ทำนาบนหลัง “โดรน” เทคโนโลยีติดปีก ที่จะมาพลิกวงการเกษตร

บทความ 21 กรกฎาคม 2564 4,480

ทำนาบนหลัง “โดรน” เทคโนโลยีติดปีก ที่จะมาพลิกวงการเกษตร


เมื่อพูดถึงโดรน ใครหลายๆ คนอาจกำลังคิดถึงโดรนถ่ายภาพ แต่โดรนอีกประเภทที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ก็คือโดรนสำหรับการเกษตร ซึ่งหลากหลายประเทศทั่วโลกต่างก็นำเทคโนโลยีชนิดนี้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรของตัวเอง


และในฐานะที่ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศที่มีจุดเด่นทางด้านเกษตรกรรม เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยิ่งควรให้ความสนใจและศึกษาหาความรู้ในเทคโนโลยีนี้อย่างเต็มที่ บทความนี้จึงชวนคุณมาสำรวจโดรนตัวนี้กัน 


จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า หากเกษตรกรไทยนำเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรมาใช้จะทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 1,100 ล้านบาทในปี 2560 และจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้กว่า 6,000 ล้านบาทในปี 2564 


อีกทั้งปัจจุบัน แรงงานไทยในภาคการเกษตรกำลังเผชิญปัญหาแรงงานผู้สูงอายุ ขาดคนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาทำงาน ทำให้มีแรงงานไม่เพียงพอต่อกระบวนการผลิต หากมีโดรนเข้ามาก็จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานของเกษตรกรได้มาก 


“โดรนสำหรับการเกษตร” จึงเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าจับตา เพราะสามารถเข้ามาช่วยจัดการพื้นที่ทางการเกษตรได้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ จนเรียกได้ว่าเข้ามาพลิกวิถีการทำการเกษตรได้เลยทีเดียว ส่วนจะเข้ามาพลิกในมิติอะไรบ้าง มาศึกษาไปพร้อมกัน 


#พลิกวิถีการเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร

- Soil and Field Analysis ระบบเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและวิเคราะห์คุณภาพดิน การทำงานของโดรนสามารถสร้างแผนที่สามมิติด้วยอินฟราเรด แสดงผลภาพรวมพื้นที่ทางการเกษตรได้ เพื่อใช้ในการเตรียมดินและกำหนดพื้นที่ในการเพาะปลูก 


#พลิกเทคนิคหว่านเมล็ดรดน้ำและให้ปุ๋ย 

- Seed Planting การหว่านเมล็ดพืชด้วยการยิงลงบนดินโดยใช้แรงลมเป็นตัวขับ ลดต้นทุนได้มากกว่า ประหยัดเวลา หว่านได้สม่ำเสมอ และยังสามารถผสมสารอาหารที่จำเป็นต่อพืชนั้นๆ ระหว่างการหว่านเมล็ดได้ เพื่อให้พืชผลสามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพ 


- Crop Spraying การฉีดพ่นน้ำ ปุ๋ยหรือสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความแม่นยำ โดยระบบจะวัดระยะในการพ่นของเหลวสู่พื้นดินด้วยคลื่นอัลตราโซนิกและเลเซอร์ เพื่อให้ฉีดในปริมาณที่เหมาะสมต่อพื้นที่ในแต่ละจุด โดยเฉลี่ยวิธีการนี้ทำให้พ่นได้รวดเร็วกว่าเครื่องจักรทั่วไปกว่า 5 เท่า


#พลิกวิธีดูแลพืชผลครบทุกแปลง

- Crop Mapping and Surveying ระบบเซ็นเซอร์และกล้องสำหรับถ่ายภาพโดยใช้ระบบ GPS เพื่อใช้วิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืชในแต่ละจุดได้อย่างทั่วถึงจากภาพมุมสูง ระบบนี้ช่วยเหลือได้มากสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ทางการเกษตรที่ใหญ่ มีพื้นที่เยอะ 


- Irrigation Monitoring ระบบมอนิเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบความชื้นว่ามากหรือน้อยเกินไปด้วยเซ็นเซอร์ความร้อนและอินฟราเรด หากพื้นที่ไหนแห้งเกินไปหรือพืชคายความร้อนมาก ก็สามารถตรวจสอบได้ทันที


- Health Assessment ระบบวิเคราะห์สุขภาพพืช สามารถตรวจสอบการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราได้ด้วยการสแกนพืชผลผ่านอินฟราเรด โดยสังเกตได้จากสเปกตรัมของสีที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ติดตามพืชผลทางการเกษตรได้สม่ำเสมอ


เกษตรกรหลายคนอาจกำลังมีคำถามนี้อยู่ในใจ แล้วทำไมคนทำการเกษตรถึงควรใช้โดรน ในเมื่อก็มีเครื่องมือที่คุ้นเคยอยู่แล้ว  แถมยังต้องลงทุนเพิ่มอีก จากคุณสมบัติของโดรนที่ได้อธิบายในข้างต้นก็สามารถตอบได้ว่า


แม้จะต้องใช้เงินลงทุน แต่เมื่อเทียบกับกระบวนการแบบเดิมแล้ว การใช้โดรนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า ประหยัดเวลา แถมมีความแม่นยำมากกว่า เช่น การหว่านเมล็ดพันธุ์พืชด้วยโดรน ก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า เพราะหว่านได้สม่ำเสมอ เป็นระเบียบกว่า แถมขณะหว่านก็ยังสามารถผสมปุ๋ยไปได้ด้วย 


สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่พร้อมลงทุนซื้อโดรนมาใช้เอง ปัจจุบันในไทยเริ่มมีแพลตฟอร์มให้ใช้บริการโดรนสำหรับการเกษตรกันได้แล้วที่ “เก้าไร่” (https://gaorai.io/main/) เว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรและคนขับโดรน เพื่อเป็นพื้นที่ให้ทั้งสองฝ่ายติดต่อหากันได้ โดยทั้งเกษตรกรและคนขับโดรนสามารถแจ้งความต้องการผ่านเว็บไซต์นี้ 


บริการหลักในเก้าไร่ให้บริการโดรนในรูปแบบ Crop Spraying หรือระบบฉีดพ่นน้ำ ปุ๋ย และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เห็นผลลัพธ์การทำงานได้ชัดเจนและเป็นบริการที่เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้


หากเกษตรท่านไหนสนใจก็เข้าไปใช้บริการได้ ซึ่งเก้าไร่เองก็เป็นอีกสตาร์ทอัพไทย ที่มีใจมุ่งมั่นอยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พี่น้องเกษตรกร และยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรของไทยให้ทัดเทียมต่างชาติ


“เก้าไร่” คือตัวอย่างสตาร์ทอัพด้าน AgTech ที่อยู่ในโครงการ “AgTech Connext” ของ NIA ที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมเกษตรกรเข้ากับนักพัฒนานวัตกรรม ให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีหรือบริการที่ตอบโจทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรในอนาคตต่อไป


สำหรับใครที่มีไอเดียนวัตกรรมด้านการเกษตรดีๆ และอยากเป็นส่วนหนึ่งของพลังการเปลี่ยนแปลงวงการเกษตรไทย สามารถติดตามทุกโครงการทุนได้ที่ http://mis.nia.or.th/