สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

สัมมนาออนไลน์ ATPER 2021 Online Conference ภายใต้ธีมงาน “Living with COVID-19”

News 20 กรกฎาคม 2564 1,058

สัมมนาออนไลน์ ATPER 2021 Online Conference ภายใต้ธีมงาน “Living with COVID-19”

สมาคมวิชาชีพในภูมิภาคยุโรป เชิญ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เข้าร่วมบรรยายในงานประชุมสัมมนาออนไลน์ ATPER 2021 Online Conference ภายใต้ธีมงาน “Living with COVID-19” โดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นในหัวข้อ “Impacts of New Normal Lifestyle on Sustainable Development in Thailand” 

ดร. พันธุ์อาจ ได้กล่าวถึง Great Waves of Crisis ที่โลกปัจจุบันกำลังเผชิญ อันประกอบด้วย 

1. Pandemic (การแพร่ระบาดของ Covid-19/Red Alerts)
2. Climate change (การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม) 
3. Inequality (ความเหลื่อมล้ำทางสังคม) 

ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตแบบ New Normal ของผู้คนในปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนจาก Social distancing ไปสู่ Economic distancing ความห่างทางสังคมเปลี่ยนไปสู่ความห่างทางเศรษฐกิจ สังคมจะเกิดความเหลื่อมล้ำมากยิ่งขึ้น หรือ การเปลี่ยนจาก Central & Large system ไปสู่ Domination to community & Local platform สังคมแบบรวมศูนย์จะเปลี่ยนเป็นสังคมเฉพาะกลุ่มและกลับสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหา COVID-19