สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

5 อันดับ สุดยอดองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

บทความ 5 เมษายน 2562 61,679

5 อันดับ สุดยอดองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ในประเทศไทย)


เราคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่านวัตกรรมนั้นคือสิ่งที่ช่วยให้โลกขับเคลื่อนไปในทางที่ดีได้ง่ายขึ้น เพราะตามความหมายแล้ว นวัตกรรมคือ “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2006) การนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในองค์กรนั้นสามารถสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กรได้รวมไปถึงพัฒนาความสามารถของทุกคนในองค์กรอีกด้วย 


ในประเทศไทยของเรานั้นมีการพัฒนาในด้านนวัตกรรมมาโดยตลอด ซึ่งจากการจัดอันดับขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของ 126 ประเทศทั่วโลกนั้น ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในอันดับ 44 ซึ่งดีขึ้นถึง 7 อันดับจากปี ค.ศ. 2017 เลยทีเดียว 


โดยในไทยก็มีการคัดเลือกองค์กรแห่งนวัตกรรมและได้รับรางวัลในงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ในฐานะองค์กรที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจรวมไปถึงบุคคลในองค์กรได้อย่างดี 


และนี่คือ 5 ตัวอย่างองค์กรที่ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” 

1. บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS 


กลุ่มผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทย เคล็ดลับความสำเร็จของทางกรุงเทพดุสิตเวชการคือการวางแผนกลยุทธ์ชัดเจน และนำนวัตกรรมเข้ามาใช้อยู่เสมอ ทั้งในด้านบริการลูกค้าด้วยเครื่องมือทันสมัย   และยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการทำงานให้พร้อมกับนวัตกรรม Mobile Workforce ที่สามารถติดต่อประสานงานและแชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  ไม่ว่าจะแพทย์ ล่าม ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้บริการได้อย่างทันท่วงที เพราะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจึงทำให้ BDMS ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำการบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจร (Medical Service Innovation) 


2. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG

พีทีจีเป็นอีก 1 บริษัทที่ได้รับรางวัลองค์กรแห่งนวัตกรรม เพราะการไม่หยุดนิ่งและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ จึงทำให้บริษัทพีทีจีนั้นเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว พีทีจีไม่ได้เป็นเพียงแค่เจ้าของธุรกิจน้ำมันแถวหน้าของไทยอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังคงดำเนินธุรกิจในอีกหลายด้านอย่างเช่น ธุรกิจค้าปลีกแก๊ส ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลง รวมไปถึงธุรกิจกลุ่ม non-oil อย่างร้านสะดวกซื้อ Max Mart และร้านกาแฟพันธุ์ไทย เพราะบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ด้วยนวัตกรรมการขับเคลื่อนอย่าง CTIC ที่มุ่งเน้นการบริการลูกค้า (Customer service) การเป็นทีมเวิร์ค (Teamwork) ที่มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม(Integrity & Ethic) ทั้งไม่หยุดนิ่งและยังต้องพัฒนาอยู่เสมอ (Continuous Improvement)


3. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ S & J 

บริษัทชั้นนำในการผลิตเครื่องสำอางทุกประเภท โดยรับผลิตให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ตามสูตรที่ต้องการ โดยทางบริษัทนั้นมุ่งพัฒนาในด้านการวิจัย รวมไปถึงนวัตกรรมเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและตอบโจทย์ลูกค้าอยู่เสมอ เพราะตระหนักว่า ในแต่ละแบรนด์นั้นมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน จึงปรับนวัตกรรมให้เข้ากับแต่ละแบรนด์เพื่อให้นำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ให้ได้มากที่สุด เพราะต้องการให้องค์กรทันสมัยอยู่เสมอ ทางบริษัทจึงใช้นวัตกรรม Social Listening  เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และนวัตกรรม Co-Creation เพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามความต้องการทั้งสองฝ่ายมากขึ้น


4. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC


แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของกลุ่ม ปตท. และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งทางบริษัทมุ่งเน้นในการสนับสนุนงานวิจัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพราะปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างมั่นคงและทันสมัย อย่างเช่น นวัตกรรมระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) คือการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานไฟฟ้าไปเป็นรูปแบบพลังงานกลหรือพลังงานจล เช่น การสูบน้ำขึ้นไปไว้ในที่สูงโดยใช้พลังงานไฟฟ้า และปล่อยกลับลงมาในที่ต่ำ เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งนวัตกรรม PTT Digital Culture ที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันผ่าน Internet of Things เพราะเชื่อว่าการนำแนวคิดและเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาพัฒนาองค์กรในยุคแบบนี้ นอกจากจะเพิ่มความทันสมัยให้กับองค์กรแล้ว ยังทำให้บุคลากรในปตท. นั้นสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถคำนวณและวัดผลได้อย่างถูกต้องชัดเจน


5. บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ UBIS  

บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋อง และแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตภาชนะ กระป๋องโลหะ และฝาโลหะในการบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทางบริษัทยูบิสนั้นมีความโดดเด่นในด้านความคิดริเริ่มที่นำไปสู่นวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กร เช่น การใช้วัตถุดิบที่มีในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าบางประเภท เพื่อเป็นการควบคุมเงินทุนและสนับสนุนวัตถุดิบในประเทศตัวเอง ทำให้สินค้ามีราคาถูกลง ทั้งยังจัดสร้างทีมวิจัยและพัฒนาสำหรับตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทางบริษัทนั้น ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กรตามหลัก UBIS หรือ 

U = Utilized Improvement ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

B = Business Acumen ต้องมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ, Be honest and Transparency ซื่อสัตย์ โปร่งใส 

I = Innovation Thinking มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรม และ 

S = Strategic Visioning การคิดเชิงกลยุทธ์, Social Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคม