สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ณรงค์ธร เนื้อจันทา (กอล์ฟ)

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม


-วิสัยทัศน์

WORK

-

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล