สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

รายงานประจำปี 2555 (Annual Report 2012)

News d-none 3 กุมภาพันธ์ 2555 1,018

รายงานประจำปี 2555 (Annual Report 2012)


ผู้แต่ง: NIA

จำนวนหน้า: 78 หน้า


รายละเอียด

ตีพิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2555 “ปีแห่งการก้าวสู่...เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยการใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 261 โครงการ ด้วยวงเงินสนับสนุนรวม 120,245,422 บาท อันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 2,278,063,488 บาท