สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

โครงการยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

News 6 กันยายน 2561 1,725

NIA โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ด้วยการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียวสู่ตลาดสากล ระหว่างหน่วยงานพันธมิตร 8 แห่งและหน่วยงานภานในเครือบางจาก ประกอบด้วย สนช. สวทช. สสว. สถาบันอาหาร วช. สกว. ธนาคารกสิกรไทย สอท. สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจาก และบริษัท บางจากรีเทล จำกัด รวม 10 แห่ง วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ตึกเอ็มทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท
ความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งพัฒนานวัตกรรมไทยให้ไปสู่ตลาดในเทศและตลาดสากล มุ่งเน้นสินค้าที่เป็นกลุ่มอาหาร กลุ่มสุขภาพที่มีความโดดเด่น และมีความเป็นนวัตกรรม ด้วยสิทธิพิเศษต่างๆ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานของบริษัทบางจาก สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจาก (BIIC)
ตั้งหน่วยงานร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งในประเทศและต่างประเทศในวงเงิน 1,500 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี ในกลุ่มที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมสีเขียวด้วย