สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA เข้าร่วมกิจกรรม “หัวเว่ย เอเชีย-แปซิฟิก อินโนเวชั่น เดย์ ”

News 19 มิถุนายน 2561 1,297

NIA เข้าร่วมกิจกรรม

NIA เข้าร่วมกิจกรรม “หัวเว่ย เอเชีย-แปซิฟิก อินโนเวชั่น เดย์ (Huawei Asia-Pacific Innovation Day 2018)” ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์นวัตกรรมนำเอเชียแปซิฟิกก้าวสู่ยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและ Open Ecosystem ในระดับเอเชียแปซิฟิก โดยระดมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลจากหลากหลายภาคส่วนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งผู้แทนจากภาครัฐของประเทศต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรม นักวิชาการ ตัวแทนจากวงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผู้ให้บริการเครือข่าย หน่วยงานเอกชน และผู้บริโภค

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ในงานนี้ NIA ร่วมกับ สวทช. และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อประสานความร่วมมือในการผลักดันประเทศไทยไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมดิจิทัล และช่วยนำนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทยหรือในประเทศไทยไปสู่เวทีโลก โดยกรอบความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่มีความซับซ้อน (Deep Technology)
• สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและครบวงจร เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย
• ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถผ่านหัวเว่ย โอเพ่นแล็บ (OpenLab) และศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ CSIC (Customer Solution Innovation & Integration Experience Center)
• ช่วยให้การสื่อสารระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ นวัตกร และนักวิจัยอื่นๆ เป็นไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น
• ช่วยปรับเปลี่ยนการวิจัยให้เป็นทฎษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ใหม่ๆ