สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผลสุดยอดไอเดียนวัตกรรมพลิกโฉมฟาร์มเกษตรของไทย New Farming Model 2030

News 20 สิงหาคม 2561 1,731

New Farming Model 2030

ABC Center ภายใต้ NIA จัดกิจกรรม AgSeed Episode I : New Farming Model 2030 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมการเกษตรในโลกแห่งอนาคตที่ และการริเริ่มให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรรูปแบบใหม่ ๆ และพัฒนาการเกษตรของไทยให้ก้าวไกลระดับโลก และเปลี่ยนผ่านไปสู่”เกษตรบริการหรือธุรกิจเกษตร” ด้วยสุดยอดไอเดียนวัตกรรมพลิกโฉมฟาร์มเกษตรของไทย
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวเปิดงานว่า ทิศทางของการเกษตรแห่งโลกอนาคต มีความแตกต่างและความหลากหลาย โดย ABC Center จะมีแนวทางการดำเนินงานเป็น Game Changer ริเริ่มให้เกิดแนวทางการสร้างนวัตกรรมการเกษตร ที่จะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศทั้งด้านแรงงานคนที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านการตลาดและกลไกราคา การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้การวางตำแหน่งการเกษตรของประเทศไทยถูกเปลี่ยนแปลงจากผู้ตามกลายเป็นผู้นำเทรนด์ได้

กิจกรรมเฟ้นหาสุดยอดไอเดีย

นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมเฟ้นหาสุดยอดไอเดีย โดยมีผู้เข้าแข่งขัน 10 ทีมสุดท้ายเข้าประกวดบนเวที Pitching ที่รวมคนจากหลากหลายสาขาอาชีพทั้งนักวิเคราะห์การตลาด เกษตรกร ผู้ประกอบการการเกษตร นักพัฒนาเทคโนโลยี นักเรียน นักศึกษา เข้ามานำเสนอไอเดียแผนการจัดการฟาร์มในโลกอนาคตปี 2030 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ NIA ด้านระบบนวัตกรรม และนายปริวรรต วงษ์สำราญ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม โดยมีผลการประกวดดังนี้
รางวัลชนะเลิศ คือผลงานของคุณกิตติศักดิ์ หมื่นสีดา
รางวัลรองชนะเลิศมี 3 รางวัลคือ ผลงานของคุณปัญจรัตน์ กิตติจรูญวิทย์ คุณเพิ่มพงศ์ เอี้ยวบันดาลสุข
และคุณนพรัตน์ พันธุ์พินิ

กิจกรรมเสวนาโดยมีวิทยากรจาก 4 ภาคส่วน

และสุดท้ายกิจกรรมเสวนาโดยมีวิทยากรจาก 4 ภาคส่วนคือ
1. ตัวแทนจากฝั่งรัฐบาล คุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ABC Center, NIA
2. ตัวแทนจากภาคเอกชน คุณโอฬาร วีระนนท์ CEO and Co-founder, Durian Corporation
3. ตัวแทนจากภาคการศึกษา คุณวีรศักดิ์ สุระเรืองชัย หัวหน้ากลุ่มวิจัย, Freak Lab, KMUTT
4. ตัวแทนจากฝั่งสตาร์ทอัพ คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ Co-founder, Ricult