สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

นโยบายและการส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพในไทย

News 3 ธันวาคม 2561 3,627

นโยบายและการส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพในไทย

NIA โดยคุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม เข้าร่วมบรรยายเรื่องนโยบายและการส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพในไทย และเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม ทั้งนี้ ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ คือ NIA และ National Agency For Technology Entrepreneurship and Commercialization Development หรือ NATEC เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรื่องนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนstartup เพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษาตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การเข้าถึงบริการภาครัฐทั้งในเรื่องการอบรมให้ความรู้ รวมไปถึงการให้พื้นที่ทำงานร่วมกัน

Techfest Vietnam

Techfest Vietnam เป็นงานประจำปี จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง และองค์กรทางสังคมและเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิดหลัก “From here to global” โดยมีไฮไลท์ของงานคือ เพิ่มความเป็นสากลมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภูมิภาคใกล้เคียงและจากทั่วโลก อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ งานนี้ผลักดันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในธุรกิจ AI Blockchain โดยเฉพาะด้าน Fintech เปิดโอกาสให้ startup และนักลงทุนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขยายขอบเขตการลงทุน
ในปี้นี้ได้รับเกียรติจากนาย Nguyen Xuan Phuc นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เป็นประธานในพิธีเปิด และได้กล่าวถึงการสนับสนุนเรื่องการให้พื้นที่ทดลองและทดสอบไอเดียในมหาวิทยาลัย และพูดถึงนโยบายการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นกำลังสำคัญในการช่วยผลักดันอนาคตทางเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามได้ต่อไป