สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

รายงานประจำปี 2561 (Annual Report 2018)

News d-none 3 กุมภาพันธ์ 2561 806

รายงานประจำปี 2561 (Annual Report 2018)


ผู้แต่ง: -

จำนวนหน้า: 122 หน้า


รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2561 ปีแห่งการทูตนวัตกรรม หรือ Innovation Diplomacy ถือได้ว่าเป็น กลไกสร้างความตระหนักและการรับรู้ต่อศักยภาพทางนวัตกรรมของระบบนวัตกรรมไทย ที่เน้นย้ำต่อ อัตลักษณ์ใหม่ ของนวัตกรรมไทย การทำงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ในประเทศกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างสะพานเชื่อมระบบนวัตกรรมโลก เป็นการเปิดโอกาสให้วิสาหกิจไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันเพื่อพัฒนาตลาดทุนทางนวัตกรรมของกลุ่มทุนไทย