สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

รายงานประจำปี 2553 (Annual Report 2010)

News d-none 3 กุมภาพันธ์ 2553 967

รายงานประจำปี 2553 (Annual Report 2010)


ผู้แต่ง: NIA

จำนวนหน้า: 62 หน้า


รายละเอียด

ตีพิมพ์เมื่อ : กุมภาพันธ์ 2554 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2553 “ปีแห่งการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ (Platform Industries)” สนช. มุ่งเน้นการดำเนินงานที่ส่งผลต่อการยกระดับห่วงโซ่อุปทานและชักนำไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันสูง โดยในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 123 โครงการ ซึ่งมีวงเงินสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการและการเงินรวม 64,721,189 บาท อันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 936,369,539 บาท