สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

รายงานประจำปี 2551 (Annual Report 2008)

News d-none 3 กุมภาพันธ์ 2551 762

รายงานประจำปี 2551 (Annual Report 2008)


ผู้แต่ง: NIA

จำนวนหน้า: 62 หน้า


รายละเอียด

ตีพิมพ์เมื่อ : ธันวาคม 2551 สรุปผลการดำเนินงานในปี 2551 “ปีแห่งการร่วมรังสรรค์นวัตกรรม (co-creation)” ที่มุ่งเน้นการร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม อันประกอบด้วยหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการรังสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีศักยภาพต่ออุตสาหกรรมของประเทศ โดยในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 83 โครงการ ซึ่งมีวงเงินสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการและการเงินรวม 49,670,270 บาท อันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 804,247,328 บาท