สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

85 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Foresight ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 85 หน้า
NIA ร่วมกับ 3 องค์กรชั้นนำเปิดตัวงานวิจัย “อนาคตสุขภาพและสุขภาวะสังคมไทย พ.ศ. 2576 (Futures of Health and Wellness in Thailand 2033)”
• 02 เมษายน 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales LAB by MQDC) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เปิดตัวงานวิจัย “อนาคตสุขภาพและสุขภาวะสังคมไทย พ.ศ. 2576 (Futur...

อนาคตของการทำงานในบริบทประเทศไทย พ.ศ. 2573 (Futures of Work in Thailand 2030 | 2nd Edition)
• 14 กุมภาพันธ์ 2567 หมวดหมู่ : N/A

การเปลี่ยนแปลงค่านิยม บรรทัดฐาน และการรับรู้ที่เกี่ยวกับ "การทำงาน" กระตุ้นให้ผู้คนจำนวนมากประสบกับความเครียด ท้อแท้ หมดไฟ รวมถึงข่าวการเลิกจ้างที่มีอยู่มากมายทั่วโลกที่เข้ามาตอกย้ำแนวโน้มตลาดแรงงานที่ดุเดือดมากขึ้น อนาคตของการทำงานในประเทศไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Work in Thailand 2030” รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ฉบับที่ 2 ภายใต้โครงการ Fu...

อนาคตของการใช้ชีวิตในบริบทประเทศไทย พ.ศ. 2573 (Futures of Living in Thailand 2030 | 2nd Edition)
• 14 กุมภาพันธ์ 2567 หมวดหมู่ : N/A

โลกในปัจจุบันมีความผันผวน ซับซ้อน และคลุมเครือมากขึ้น แม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนช่วยให้ “ความเป็นอยู่” สะดวกสบาย หากแต่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่ยังคงเป็นปัญหาที่เปราะบางและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่แตกต่าง อนาคตของความเป็นอยู่ของคนไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Living in Thailand 2030” รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ฉบับที่ 2 ภายใต้โ...

อนาคตของการเรียนรู้ในบริบทประเทศไทย พ.ศ. 2573 (Futures of Learning in Thailand 2030 | 2nd Edition)
• 13 กุมภาพันธ์ 2567 หมวดหมู่ : N/A

การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเป็นแนวทางที่ทำให้เรา “เรียนรู้” อย่างไร้ขีดจำกัด โดยเฉพาะทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการปรับตัว และการแก้ปัญหาที่หลากหลายในชีวิต ซึ่งโมเดลการศึกษานั้นจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่ให้เท่าทันต่อยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลง อนาคตของการเรียนรู้ในประเทศไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Learning in Thailand 2030” รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาคต (Fores...

อนาคตของความเพลิดเพลินในบริบทประเทศไทย พ.ศ. 2573 (Futures of Play in Thailand 2030 | 2nd Edition)
• 13 กุมภาพันธ์ 2567 หมวดหมู่ : N/A

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงทำให้นิยามของ “ความเพลิดเพลิน” เปลี่ยนไปอย่างไร้ขอบเขต ซึ่งประเด็นที่ยังถือเป็นความท้าทายคือการสร้างความสมดุลในการเชื่อมต่อโลกจริงกับโลกแห่งความเพลิดเพลิน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการสุขภาวะของผู้คนในสังคม อนาคตของความเพลิดเพลินในประเทศไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Play in Thailand 2030” รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาคต (Foresight...

อนาคตของการเดินทางในบริบทประเทศไทย พ.ศ. 2573 (Futures of Mobility in Thailand 2030 | 2nd Edition)
• 13 กุมภาพันธ์ 2567 หมวดหมู่ : N/A

ความสามารถในการเชื่อมถึงกันถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตผู้คน ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อดิจิทัลขั้นสูง ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และนโยบายที่ครอบคลุม ล้วนมีส่วนช่วยสร้างพื้นที่น่าอยู่และเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยยกระดับชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพของผู้คน อนาคตของการเดินทางในประเทศไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Mobility in Thailand 2030” รายงานวิจัยก...

อนาคตของความยั่งยืนในบริบทประเทศไทย พ.ศ. 2573 (Futures of Sustainability in Thailand 2030 | 2nd Edition)
• 13 กุมภาพันธ์ 2567 หมวดหมู่ : N/A

นวัตกรรมที่สร้างสรรค์และนโยบายที่ครอบคลุมจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนสามารถอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ความยั่งยืนนอกจากจะคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังหมายความรวมถึงความเป็นธรรมทางสังคมและความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจอีกด้วย อนาคตของความยั่งยืนในประเทศไทยภายในปี 2573 จะเป็นอย่างไร? ร่วมค้นหาได้ใน “Futures of Sustainability in Thailand 2030” รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาค...

CIM City เมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริม Thailand MICE พร้อมจับตาทิศทางในตลาดโลก
• 23 มกราคม 2567 หมวดหมู่ : บล็อก

ก่อนจะไปดูทิศทางของอุตสาหกรรมไมซ์ เรามาทำความรู้จักกับ “CIM City” ที่เป็นแผนความร่วมมือในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์กันก่อนดีกว่า !📈 CIM City ย่อมาจากคำว่า Creative + Innovation + MICE City เป็นความร่วมมือในการสร้างเมืองเพื่อรองรับ MICE Industry หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์งานอีเวนต์ ที่มีมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยในปี 2023 พบว่ามีจำนวนผู้ที่เข้ามาเปิดประสบการณ์ร่วมงานไมซ์ในไทยเพิ่มขึ้น...

NIA ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Future of Living” เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยขอ...
• 15 ธันวาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “Future of Living” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Jyri Järviaho, Ambassador of Finland และ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA กล่าวเปิดกิจกรรม การบรรยายแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย Keynote Address หัวข้อ “Future and Smart Cities&rdqu...

NIA ร่วมกับเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand Alliances: ITA) จัดหลักสูตรฝึกอบรม Innovation Management Professional ขึ้นเพื่...
• 08 พฤศจิกายน 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

  โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการความเข้าใจในแนวทางการพัฒนานวัตกรรมองค์กรบนพื้นฐานของโมเดลการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Model (IOM) สู่การเป็นนักบริหารนวัตกรรมองค์กรมืออาชีพ   ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่เข้มข้นกับ 6 องค์ความรู้สำคัญในการจัดการนวัตกรรมองค์กร ถูกถ่ายท...