สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

86 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Foresight ”

แสดงผล 6 ผลลัพธ์ จาก 86 หน้า
คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
• 14 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ1.ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ประธานอนุกรรมการกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ2.นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศอนุกรรมการรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ3.รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อนุกรรมการด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม4.นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์...

นักวิจัยด้านอนาคตศาสตร์: Futures-studies Professionals
• 26 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

สนช.เปิดมุมมองด้านนวัตกรรมรอบด้านแบบ 360 องศา 
• 03 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ใน “งาน  i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017” วันที่ 5-8 ตุลาคม  ไบเทคบางนาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ขานรับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนประเทศด้วยและนวัตกรรม จัดงาน  i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017  ภายใต้แนวคิด  “i-NNOVATION 360”  งานนวัตกรรมครั้งแรกของประเทศ ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประสบการณ์และมุมมองนวัตกรรมรอบด้านแบบ 360...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง International Workshop on Future of Social Disruption and Sustainable Development Goals (SDGs) (Thailand’s Direction...
• 06 กันยายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA โดย ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม และสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute, IFI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง International Workshop on Future of Social Disruption and Sustainable Development Goals (SDGs) (Thailand’s Directions) โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนจากหน่วยงาน ได้แก่ ASEAN Secretariat, UNDP Thailand...

• 24 กรกฎาคม 2561 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

องค์ความรู้นวัตกรรม
• 01 มกราคม 2513 หมวดหมู่ : N/A

NIA มีภารกิจในการส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติและสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม รวมถึงยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ประกอบการ บริษัทขนาดกลางและใหญ่ รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการโครงการอบรมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่แตกต่างหลากหลายตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคล โดยหน่วยงานและโครงการภายใต้สำนักงานฯ ท...