สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

86 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Foresight ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 86 หน้า
#การมองอนาคต  คือสิ่งที่นำไปปรับใช้ได้ตั้งแต่เรื่อง ชีวิตประจำวัน ธุรกิจ ไปจนถึงสังคมโลก
• 29 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

  ไม่ต้องพึ่งหมอดู…ก็คาดการณ์อนาคตได้! เพราะตอนนี้เรามีทักษะที่สำคัญอย่าง “การมองอนาคต (Foresight)” ที่จะช่วยให้คุณพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน การทำธุรกิจ หรือแม้แต่เทรนด์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมโลกได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร หรือประกอบอาชีพอะไร ก็สามารถมองอนาคตได้อย่างเฉียบคมและแม่นยำรายการ #NIAn...

จับสัญญาณ...คาดการณ์อนาคต กับการสร้าง Future Readiness ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร EP.9 | NIAnatomy
• 27 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

จับสัญญาณ...คาดการณ์อนาคต กับการสร้าง Future Readiness ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร EP.9 | NIAnatomy    โลกในอนาคต…กำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงาน การใช้ชีวิต หรือการดำเนินธุรกิจ องค์ความรู้หรือวิธีคิดแบบเดิมๆ อาจจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป ตอนนี้คุณพร้อมแล้วหรือยังกับการพัฒนาตัวเองให้พร้อมรับมือกับอนาคต ด้วยการสร้าง Future Re...

เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย
• 18 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute - IFI) ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC Center) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดทำหนังสือ "เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย" (Setting-up Innovation Trends: New Chapter of Thai Agribusiness) “เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย" นำเสนอข้อมูลผลการศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่...

SOCIAL Foresight FOR THE FUTURES
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับชุมชนและเมืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน การมองอนาคตเชิงสังคม (Social Foresight) จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการบ่งชี้สัญญาณความเปลี่ยนแปลง ประเมินความไม่แน่นอน (Uncertainties) เพื่อรับรู้และคาดการณ์ภาพอนาคตความเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะช่วยในการกำหนดทิศทาง วางแผนเชิงตัดสินใจเชิงกลยุทธ์...

GREATER BAY AREA
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เราเดินหน้าเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Fourth Industrial Revolution) และสร้างความเปลี่ยนแปลงพลิกโฉม (Disruption) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ทั่วโลก หลายประเทศตื่นตัวและให้ความสนใจกับกระแสความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และอยากที่จะคาดการณ์ (forsee) ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล่วงหน้า จึงเป็นบทบาทของนักอนาคตศาสตร์ (futurist) ที่จะเข้ามาช่วยใ...

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight TOOLS DEMONSTRATION WORKSHOP) สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ วิทยาลัยสหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่...

อบรมเชิงปฏิบัติสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (IFI)
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

อบรมเชิงปฏิบัติสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop) สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช...

เครื่องมือการมองอนาคต (Foresight TOOLS)
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

จากคำกล่าวที่ว่า การคาดการณ์อนาคตที่ดีที่สุด คือ การออกแบบและสร้างมันให้เป็นความจริง ส่งผลให้ต้องหันกลับมาพิจารณาสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายรูปแบบใหม่ที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็ว ในขณะที่แนวความคิดระบบสังคมและเศรษฐกิจรวมทั้งระบบการศึกษายังคงได้รับอิทธิพลจากโลกในยุคศตวรรษที่ 20 ดังนั้นความสามารถในการวิเคาระห์ อธิบาย คาดการณ์ ออกแบบ และสื่อสารอนาคตจึงมีความ...

“The Future of Work 2030” อนาคตการทำงาน ใน 8 ปีข้างหน้าจะเป็นแบบไหน ?
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

อนาคตควรรู้! โลกการทำงานจะเปลี่ยนไปแค่ไหนและจะมีอะไรเข้ามาเปลี่ยนชีวิตการทำงานของเราบ้าง  ท่ามกลางการแข่งขันของโลกที่เข้าสู่ยุค Digital Economy ทุกคนทราบกันไหมว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลอยู่ที่อันดับ 38 จากทั้งหมด 64 ประเทศ ขยับขึ้นมาจากปีที่แล้วหนึ่งอันดับ ซึ่งประเมินโดย The IMD World Digital Competitiveness...

NIA ร่วมจัดงาน ETDA Digital Foresight Symposium 2022 "Future Ready: Advancing Thailand for the Digital Forward"
• 30 มิถุนายน 2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

พร้อมยกขบวนทัพผู้เชี่ยวชาญด้าน Foresight เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเตรียมพร้อมสู่โลกอนาคต นำโดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม NIA ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “Applying Foresight to Drive Thailand’s Digital Future” กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคต ได้แก่ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ และ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม จุฬาลงกรณ์มหาว...