สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

86 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Foresight ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 86 หน้า
NIA ร่วมกับเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand Alliances: ITA) จัดหลักสูตรฝึกอบรม Innovation Management Professional ขึ้นเพื่...
• 08 พฤศจิกายน 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

  โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการความเข้าใจในแนวทางการพัฒนานวัตกรรมองค์กรบนพื้นฐานของโมเดลการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Model (IOM) สู่การเป็นนักบริหารนวัตกรรมองค์กรมืออาชีพ   ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่เข้มข้นกับ 6 องค์ความรู้สำคัญในการจัดการนวัตกรรมองค์กร ถูกถ่ายท...

6 ปัจจัยสำคัญผลักดันปัญหาสุขภาพจิต สู่อนาคตชีวิตดีต่อใจที่ไทยต้องไปให้ถึง
• 21 สิงหาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

💘 เมื่อทั่วโลกเริ่มมีการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิต เห็นได้ชัดจากการหยิบความท้าทายนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในเป้าหมาย SDGs ที่กว่า 193 ประเทศได้ร่วมลงนาม และประเทศไทยเองก็เริ่มหาวิธีการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้แล้วเช่นกันหลังจากที่เราได้รู้จัก 5 ฉากทัศน์หรือภาพอนาคตสุขภาพจิตคนไทยในอีก 10 ปีข้างหน้ากันมาแล้ว และภาพอนาคตที่ 5 “จุดหมายแห่งความสุข” ที่ประเทศไทยจะสามารถขึ้นมา...

เปิดแนวโน้ม 5 อนาคตสุขภาพจิตคนไทย จุดพลิกผันแห่งความสุขที่ท้าทายในอีก 10 ปีข้างหน้า
• 11 สิงหาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

👥 สุขภาพจิตเป็นประเด็นใกล้ตัวยิ่งขึ้น เมื่อผู้ป่วยด้าน Mental Health มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าผู้ป่วยมะเร็งแล้วเป็นที่เรียบร้อย จากการสำรวจ ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจาก 1.3 ล้านคนในปี 2558 มาเป็น 2.3 ล้านคนในปี 2564 หากเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกก็จะพบว่า มีกลุ่มที่ควรเฝ้าระวังทั้งหมด 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย ผู้สูงอายุที่กว่า 8 แสนคนอยู่ในภาวะความจำเสื่อม และในจำนวนนี้กว่า 90% ก็กำลังเ...

ในวันที่โลกโกลาหลเกินคาดเดา Foresight เครื่องมือส่องภาพอนาคต จากสมการ: ข้อมูล + จินตนาการ = ทางรอด
• 08 สิงหาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน! จากยุคแห่ง Disruption มาสู่ยุคแห่ง VUCA และกลายมาเป็น BANI ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปมาอย่างไม่แน่นอน และคาดเดาได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ🔎 หากจะเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับโลกที่ผันผวนเร็วขนาดนี้ การลองศึกษาเพียงแค่มุมจากอดีตอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องมีการมองไปยังคำตอบแห่งอนาคต หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “Foresight” ซึ่งต้องผสมผสานระหว่างการใช้จินตนาการ ค...

อนาคตสุขภาพจิตไทย พ.ศ. 2576 - Future of Mental Health in Thailand 2033
• 30 มีนาคม 2566 หมวดหมู่ : N/A

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับกรมสุขภาพจิต สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) ร่วมเปิดงานวิจัยสำคัญด้านสุขภาพจิตและข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการมองอนาคตม...

Reenvisioned Happiness  คำจำกัดความของคำว่า “ชีวิตสุขนิยม”
• 28 มีนาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

Reenvisioned Happiness  คำจำกัดความของคำว่า “ชีวิตสุขนิยม” 10 เทรนด์อนาคตสุขภาพจิตที่คนไทยต้องเผชิญในอีก 10 ปีข้างหน้า จับตามองความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพจิตและเศรษฐกิจในอนาคต...เมื่อ คำจำกัดความของคำว่า “ชีวิตสุขนิยม” มีเกณฑ์วัดที่ไม่เหมือนกัน   หลายคนอาจมองว่าอุดมคติของ"ชีวิตที่มีความสุข" นั้นมีค่าตายตัว ไม่เปลี่ยนแปลง และมีเกณฑ์วัดที่เหมือนกัน เราอาจคิดว่า...

การดูแลสุขภาพจิต "ผู้สูงอายุ" จากที่บ้าน  
• 24 มีนาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

  "Home-based mental health for seniors" การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุจากที่บ้าน 10 เทรนด์อนาคตสุขภาพจิตที่คนไทยต้องเผชิญในอีก 10 ปีข้างหน้า จับตามองความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพจิตและเศรษฐกิจในอนาคต...เมื่อ "การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ" สามารถทำได้จากที่บ้าน   สุขภาพจิตของผู้สูงอายุเป็นปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากปัญหาของผู้สูงอายุนั้นมีความแตกต่างไปจากกลุ่มอื่นและบางครั้งก็มีความท้าทายเป็นอย...

Let's together build "Innovation Partnerships" to bring Thailand towards innovation at Startup x Innovation Thailand Expo 2023
• 23 มีนาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

  ร่วมสร้าง “หุ้นส่วนนวัตกรรม” เพื่อนำไทยสู่ชาตินวัตกรรมไปพร้อมกันได้ใน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 หรือ SITE 2023  งานมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ!  ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2566 เร็ว ๆ นี้     เมื่อ…นโยบาย ไม่ใช่แค่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เรื่องของเราทุกคนในฐานะ “พลเมือง” การที...

Immersive Technology and Metaverse for Mental Healthcare เมตาเวิร์สกับการดูแลสุขภาพจิต
• 18 มีนาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

"Immersive Technology and Metaverse for Mental Healthcare" เมตาเวิร์สกับการดูแลสุขภาพจิต 10 เทรนด์อนาคตสุขภาพจิตที่คนไทยต้องเผชิญในอีก 10 ปีข้างหน้า จับตามองความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพจิตและเศรษฐกิจในอนาคต...เมื่อ "เมตาเวิร์ส" ช่วยดูแลสุขภาพจิตได้   เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันเริ่มผสมผสานกลมกลืนไปกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมมากขึ้น และเราจะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่า Immer...

"From Cyber Addiction to Social Separation and Conflict" การเสพติดออนไลน์สู่สังคมที่แตกแยกและขัดแย้ง 
• 10 มีนาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

"From Cyber Addiction to Social Separation and Conflict" การเสพติดออนไลน์สู่สังคมที่แตกแยกและขัดแย้ง  10 เทรนด์อนาคตสุขภาพจิตที่คนไทยต้องเผชิญในอีก 10 ปีข้างหน้า จับตามองความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพจิตและเศรษฐกิจในอนาคต...เมื่อ "การเสพติดออนไลน์" ทำให้เกิดสังคมที่แตกแยกและขัดแย้ง    หลายคนคงเริ่มรู้สึกได้ว่าการไม่ติดโลกไซเบอร์เป็นเรื่องที่เริ่มทำยากขึ้นเรื่อย ๆ พฤติกรรมเสพติดนี้...