สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 5 ก.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรม ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 3 ก.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักงาน โดยวิธีการคัดเลือก เลขที่ ค0021/2567
สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน SITE 2024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0046/2567
สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่นวัตกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0047/2567
สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพด้านเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตร นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0051/2567
สร้างเมื่อ 26 มิ.ย. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพื้นที่ทดลองนวัตกรรมสำหรับเมือง (City Innovation Lab) จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0044/2567
สร้างเมื่อ 24 มิ.ย. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคจ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารภาคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0043/2567
สร้างเมื่อ 24 มิ.ย. 2567
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างสำนักงานสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0039/2567
สร้างเมื่อ 21 พ.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0036/2567
สร้างเมื่อ 13 พ.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมห้องทดลองเมืองนวัตกรรม (CITY INNOVATION LAB) ในพื้นที่ศูนย์กลางนวัตกรรมภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0040/2567
สร้างเมื่อ 11 พ.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาเรื่องสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0033/2567
สร้างเมื่อ 9 พ.ค. 2567