สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

1649 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ NIA ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 1649 หน้า
NIA ร่วมสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
• 30 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ Science and Technology in the Disruptive Era หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยสมาคมฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมดังกล่าว พร้อ...

หลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกลการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 19
• 26 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561กับหลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 19อยากริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ อยากมีใครสักคนเป็นที่ปรึกษา เพียงคุณมีใจมุ่งมั่นต้องการหาแนวทางทำธุรกิจนวัตกรรม เราช่วยท่านได้หลักสูตรนี้เน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการจัดการนวัตกรรม มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวที่จะช่วยผลักดันให้คุณได้ฝึกคิด ฝึกเขียนโครงการที่มีความเป...

NIA ร่วมกับทรู ดิจิทัล พาร์คปั้นย่านปุณณวิถีสู่ “Bangkok CyberTech District”
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมกับทรู ดิจิทัล พาร์ค ปั้นย่านปุณณวิถีสู่ “Bangkok CyberTech District" ต้นแบบย่านนวัตกรรมดิจิทัลของไทย พร้อมเตรียมเปิดศูนย์บริการ Startup Thailand Center แห่งแรกที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค“Bangkok CyberTech District" ศูนย์กลางดิจิทัลและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ ถือเป็นย่านนวัตกรรมที่มีระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที...

Branding and Packaging Design for Food Innovative Products
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : อบรมสัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา Branding and Packaging Design for Food Innovative Productsสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ ทปอ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา Branding and Packaging Design for Food Innovative Productsและรับคำปรึกษาในการขอรับทุนสนับสนุนจาก NIAวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 – 17.00 น. ภายใน Thailand Innovation Hubs 4.0s ณ ห้องปร...

TREND TALK#6
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : อบรมสัมนา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงานสัมมนา TREND TALK#6 หัวข้อ “Disruptive Future: Driving Business towards Endless Opportunities” ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00 – 16:30 น. ณ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก (เฉพาะผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง) Disruptive Future หรือ ยกเครื่องเรื่องอนาคต เป็นเ...

กิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจ
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : อบรมสัมนา

กิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการภายใต้โครงการ INNOVATION HUBSสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาชี้แนะแนวทางโอกาส การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เด่นดัง และกิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุร...

กิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : อบรมสัมนา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เข้าร่วมกิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการภายใต้โครงการ Innovation Hubs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย ตึกอธิการ 2 (ตึกเดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่นHighlight# แ...

NEWSข่าวประชาสัมพันธ์
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : อุทยานวัตกรรม

NIA ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมย่านรัตนโกสินทร์NIA ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2018” ในธีม One Shot Knock Out : Innovation District เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้น โดยอาศัย การถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการเปิดมุ...

MIND CREDIT
• 19 ตุลาคม 2561 หมวดหมู่ : MIND CREDITS

กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” (Managing Innovation Development Credit) หรือ “MIND CREDIT” เป็นการสนับสนุนรูปแบบใหม่ของ สนช. สำหรับผู้ประกอบการไทย ให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาหรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีปร...