สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

17 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ THE FOUNDER ”

แสดงผล 7 ผลลัพธ์ จาก 17 หน้า
• 17 พฤษภาคม 2564 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

THE FOUNDER
• 15 กุมภาพันธ์ 2563 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: -จำนวนหน้า: 202 หน้ารายละเอียดหนังสือหนังสือ THE FOUNDER เล่มนี้ รวบรวมผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมทั้ง 25 คน ที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบขององค์กร ธุรกิจ แนวคิด และยุคสมัยที่พวกเขาเริ่มต้นก่อตั้งกิจการ มีทั้งเจ้าของรุ่นแรกของบริษัทใหญ่ ในรูปแบบ Corporate หรือทายาทรุ่นที่สองผู้สืบทอดกิจการ ที่ต้องการเป็นผู้ก่อตั้งหรือ ผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจของตัวเอง รวมทั้งกลุ่มสตาร์ท...

NIA จัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “THE FOUNDER” พร้อมเสวนาหัวข้อ “Being THE FOUNDER
• 31 กรกฎาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA จัดกิจกรรมเปิดเปิดตัวหนังสือ “THE FOUNDER” พร้อมเสวนาในหัวข้อ “Being THE FOUNDER” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ก่อนจะก้าวสู่การเป็น “ผู้ก่อตั้ง” องค์กรต่างๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายหรือความบังเอิญ แต่ได้มาจากการเป็นผู้ที่รู้จักคิดวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบด้านเพื่อรับมือกับอุปสรรคต่างๆ และวางแผนกลยุทธ์ทุกรูปแบบเพื่อความสำเร็จข...

• 29 มกราคม 2562 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

• 23 มกราคม 2562 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

• 10 มกราคม 2562 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

• 10 มกราคม 2562 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง