สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ไทยยูเนี่ยน ม.มหิดล จับมือ เนสท์เล่ กรุ๊ป ขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารไทย เดินหน้าโครงการ “SPACE-F" หนุนนวัตกรรมฟู้ดเทคและสตาร์ทอัพ

News 13 กุมภาพันธ์ 2567 58

NIA ไทยยูเนี่ยน ม.มหิดล จับมือ เนสท์เล่ กรุ๊ป ขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารไทย เดินหน้าโครงการ “SPACE-F" หนุนนวัตกรรมฟู้ดเทคและสตาร์ทอัพ

SPACE-F_1.jpg

NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ประกาศลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล และพาร์ทเนอร์ใหม่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เพื่อร่วมดำเนินโครงการ SPACE-F โครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับโลกโครงการแรกของไทย ด้วยแนวคิด Collaboration for the Future of Food
 
โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และนายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยพญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.อว. และนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าว ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร
 
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 12 ของโลก คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกในปี 2566 กว่า 1.5 ล้านล้านบาท มีสถานประกอบการกว่า 1.36 แสนราย และก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 9.73 แสนตำแหน่ง อุตสาหกรรมอาหารจึงเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญที่ NIA มุ่งขับเคลื่อน และจึงดำเนินโครงการ SPACE-F มาเป็นปีที่ 5 แล้ว
 
ซึ่งโครงการ SPACE-F จะมีส่วนช่วยส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ การผลิตโปรตีนทางเลือก กระบวนการผลิตอัจฉริยะ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน รวมถึงบริการอัจฉริยะด้านอาหาร ทำให้สตาร์ทอัพสามารถติบโตอย่างเข้มแข็งและนำนวัตกรรมมาพลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 
และที่สำคัญในปีนี้ เนสท์เล่ ได้เข้าเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่จะนำความเชี่ยวชาญขององค์กรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อโครงการ และเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพ ทั้งในไทยและจากต่างประเทศทั่วโลก สามารถมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางของนวัตกรรมอาหารในอนาคต พร้อมร่วมกันขับเคลื่อน ประเทศไทยสู่การเป็น “ชาตินวัตกรรม” และก้าวสู่อันดับที่ 30 ของดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index) ภายในปี 2573 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้