สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับสำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม "Regional Innovation Business Platform Roadshow ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 2"

News 14 กุมภาพันธ์ 2567 92

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม "Regional Innovation Business Platform Roadshow ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมริมน้ำกลางจันท์ จังหวัดจันทบุรี

Regional Innovation Business Platform Roadshow_1.jpg

กิจกรรมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform Roadshow) ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 2/2567 เป็นการแนะนำกลไกการสนับสนุนทุนของ NIA ผ่าน 4 กลไกการสนับสนุน หลักๆ ในภูมิภาคกลางและตะวันออก ได้แก่
1. กลไกนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) 2. กลไกการขยายผลนวัตกรรมในระดับภูมิภาคสู่ตลาด (Regional Market Validation) 3. กลไกการสนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วนเพื่อเสริมสภาพคล่อง (Matching Interest for Working Capital) และ 4. กลไกนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย (Zero Loan Interest) โดยในกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกว่า 30 ราย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
 
ทั้งนี้ ภายในงานยังได้เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้ร่วมเเลกเปลี่ยนและขอคำปรึกษาในการขอรับทุนสนับสนุน เพื่อสร้างความเข้าใจในการสนับสนุนทุนของ NIA และเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนสนับสนุนของผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไป
 
สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมทั้ง 4 กลไก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/ และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia