สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายกำเนิดวิทย์ สร้าง “ผู้สร้างนวัตกร” กระจายสู่ห้องเรียนภาคใต้

News 16 พฤศจิกายน 2566 58

NIA ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายกำเนิดวิทย์ สร้าง “ผู้สร้างนวัตกร” กระจายสู่ห้องเรียนภาคใต้

Innovator_1.jpg

 
NIA ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ "การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพระดับสูงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้"
 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ให้กับคณะบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งคุณครูและผู้บริหาร รวมถึงคุณครูจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์รวมกว่า 50 คน
 
บรรยากาศการสร้างห้องเรียนนวัตกรรมที่มีทั้งความสนุกสนานและจัดเต็มความรู้ผ่านกระบวนการ STEAM4INNOVATOR โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอบคุณครูมิญช์ และครูนุ๊ก ผู้สร้างนวัตกรโรงเรียนกำเนิดวิทย์จากโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชนที่มาร่วมถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้พร้อมทั้งถอดบทเรียน เพื่อช่วยให้คุณครูสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของตนเองได้ด้วย
 
สำหรับโรงเรียนเครือข่ายที่สนใจอยากขยายพื้นที่การเรียนรู้ห้องเรียนนวัตกรรมสามารถติดต่อได้ที่ [email protected] และติดตามอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Page : STEAM4INNOVATOR
 
เพราะเราเชื่อในพลังของเครือข่าย เชื่อในการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
เราเชื่อว่า ทุกคนสามารถเป็น 'นวัตกร' ได้