สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA เปิดโครงการ Inno4Farmers 2022 เวทีพัฒนาสตาร์ทอัพสายเกษตรกลุ่มดีพเทค

News 15 พฤษภาคม 2565 2,027

NIA เปิดโครงการ Inno4Farmers 2022 เวทีพัฒนาสตาร์ทอัพสายเกษตรกลุ่มดีพเทค

โครงการ Inno4Farmers 2022 มีกิจกรรมพัฒนาสตาร์ทอัพสายเกษตรให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกและโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์ภาคการเกษตร เพื่อสร้างโอกาสการร่วมพัฒนา 'SOLUTIONS' กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำให้เกิดการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของประเทศในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายเกษตร 4.0 และการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว ของรัฐบาล


โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก ในกลุ่มเทคโนโลยี ดังนี้  

  1. AI & Data Analytics
  2. Biotechnology
  3. Blockchain
  4. IoT-Sensor
  5. Robotics /Automation

รวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีเชิงลึกอื่นๆ ที่สนับสนุนการยกระดับภาคการเกษตร 


โอกาสครั้งสำคัญสตาร์ทอัพสายเกษตร ที่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาแล้วพร้อมนำไปใช้งานและต่อยอดธุรกิจ จะได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยได้เรียนรู้ เชื่อมต่อ และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคเกษตรเพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้งานได้และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโต พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดโครงการจาก Mentoring & Coaching จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจ


สตาร์ทอัพที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ค. 2565 

ส่งรายละเอียดของบริษัท พร้อมทั้งแผนธุรกิจ (Pitch Deck) ได้ที่  https://inno4farmers.nia.or.th/


ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณมณฑา ไก่หิรัญ  

  • โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 543
  • มือถือ : 081-372 9163
  • อีเมล : [email protected]


#Inno4Farmers #DeepTechxAgTechStartup #AgTechStartup #NIA #StartupThailand #SectoralDevelopment #AgriculturalTransformation