สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

“NIA - อุทยานวิทย์ฯ” เปิดโลก “เนื้อโคพรีเมียม” ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยกับงาน Thailand Beef Fest 2024

News 2 กุมภาพันธ์ 2567 179

“NIA - อุทยานวิทย์ฯ” เปิดโลก “เนื้อโคพรีเมียม” ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยกับงาน Thailand Beef Fest 2024 พร้อมดัน “โคดำลำตะคอง” เป็นของดีต้องลองจากเมืองโคราช นวัตกรรมโคเนื้อลูกครึ่ง 3 สายพันธุ์ “โคพื้นเมือง - วากิว - แองกัส” ชวนคนไทยเปิดประสบการณ์ใหม่ในเทศกาลเนื้อ ระหว่างวันที่ 1 – 4 ก.พ. นี้ ที่อุทยานวิทย์โคราช

Thailand Beef Fest 2024_1.jpg

เริ่มแล้ว! กับงาน Thailand Beef Fest 2024 เทศกาล “เนื้อ” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของ NIA และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ. นครราชสีมา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อโชว์ศักยภาพและความสำเร็จจากการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ในส่วนภูมิภาค เมือง และย่านนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัด “นครราชสีมา” และจังหวัดใกล้เคียงกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ในการเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการอุทยานวิทย์ฯ ผศ.ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาร่วมเปิดงาน
 
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงมีความโดดเด่นทั้งในแง่ของปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุดในประเทศไทยถึงร้อยละ 50 จากการผลิตโคเนื้อทั่วประเทศจำนวน 1.495 ล้านตัว และเป็นแหล่งผลิตอาหารสำหรับการผลิตโคเนื้อที่สำคัญ เช่น หญ้า มันสำปะหลัง ข้าวโพด และธัญพืช รวมถึงมีหน่วยขับเคลื่อนด้านงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่พร้อมถ่ายทอดสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง เพื่อเข้าไปปรับเปลี่ยนและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันเนื้อวัวคุณภาพสูงของประเทศไทยยังไม่เพียงพอ ต้องมีการนำเข้าสูงกว่า 7,000 ล้านบาทต่อปี
 
เนื้อ “โคดำลำตะคอง” เป็นเนื้อโคไทยคุณภาพสูง เป็นลูกผสม 3 สายพันธุ์ ที่ดึงเอาคาแรคเตอร์และคุณภาพเนื้อที่โดดเด่นแตกต่างกันของแต่ละสายพันธุ์ ได้แก่ ลูกผสมพื้นเมือง ที่มีรสชาติเข้มข้นและกลิ่นหอม มีความถึกทน วากิว มีเอกลักษณ์คือปริมาณไขมันแทรกในเนื้อคล้ายกับลายหินอ่อน และแองกัส ที่มีการเจริญเติบโตไว มีอัตราการแลกเนื้อสูงและทนต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ได้ดี ด้วยความพิเศษนี้จึงมีโอกาสในการผลักดันให้เนื้อวัว “โคดำลำตะคอง” กลายเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้
 
อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการร่วมศึกษาและต่อยอดไปสู่ “ย่านนวัตกรรมโคเนื้อ” เพื่อคิด ผลิต ขาย และพัฒนาโคเนื้อที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว การบริโภค และการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต หากประสบความสำเร็จก็สามารถนำไปเป็นต้นแบบในการสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นสำหรับแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยว กลุ่มเมืองรอง และเมืองอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม
 
ผู้สนใจสามารถมาร่วมสร้างปรากฏการณ์เนื้อในงาน Thailand Beef Fest 2024 ได้ในวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์นี้ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ. นครราชสีมา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยภายในงานมี 5 กิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่
 
BEEF MARKET – เอาใจคนรักเนื้อให้ได้สัมผัสเนื้อโคคุณภาพสูงจาก 150 ร้านค้า ทั้งของไทย และของผู้ส่งออกระดับโลกอย่างสหรัฐอเมริกา และบราซิล
 
BEEF ENJOY – พบกับเกมและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เช่น “ว่าน ธนกฤต” “Greasy cafe” หมอลำศิลปินภูไท และอีกมากมาย
 
BEEF TALK – กิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อยกระดับธุรกิจนวัตกรรม และระบบนิเวศผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมโคเนื้อคุณภาพสูง
 
BEEF SHOWCASE - รวมนวัตกรรมโรงเลี้ยง สูตรอาหาร โรงชำแหละ การบ่มเนื้อ เพื่อสร้างโคเนื้อคุณภาพสูง
 
BEEF EXHIBITION - ให้เกษตรกรและคนที่สนใจได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนการเลี้ยงโคขุนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธ์โคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่