📣 ประกาศผล ทีมที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ Space Economy: Lifting Off 2023

📣 #ประกาศผล ทีมที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ Space Economy: Lifting Off 2023
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ 10 ทีมที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยทุกทีมได้โอกาสเข้าสู่การบ่มเพาะและถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอวกาศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานให้เติบโตในอย่างยั่งยืน🛰️🧑🏻‍🚀
.
1. ทีม AIRG​
2. ทีม DDM​
3. ทีม CiiMAV​​
4. ทีม EarthMove​
5. ทีม iCreative Systems
6. ทีม MUT Space Maker​​
7. ทีม Siam Airspace Innovation​
8. ทีม Spacedox HAPs​​
9. ทีม Ultimate Drone Solution
10. ทีม VEKIN
.
✨และขอขอบคุณสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเทคโนโลยีอวกาศและอากาศยานทุกทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ✨