ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
30 ก.ย.

เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564

เสนอขอรับทุนได้สูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท/โครงการ

ติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://social.nia.or.th/2021/city65/

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA กำลังเฟ้นหาไอเดียนวัตกรรมดีๆ ที่สามารถผลักดันไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมในมิติต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นจริง ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2565” (City & Community Innovation Challenge 2022)


นวัตกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และมานุษยวิทยา

 โดยมีหัวข้อที่เปิดรับ ได้แก่

1. ความหลากหลายทางชาติพันธุ์

2. การยกระดับภูมิปัญญาพื้นถิ่น

3. ทัศนศิลป์

4. ศิลปะการแสดง

5. ศาสนา


นวัตกรรมบริการด้านสุขภาพและสวัสดิการเพื่อสังคม

โดยมีหัวข้อที่เปิดรับ ได้แก่
1. การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ด้อยโอกาส
2. นวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ
3. หุ่นยนต์ทางการแพทย์สำหรับกลุ่มเปราะบาง
4. นวัตกรรมข้อมูลด้านสุขภาพ
5. แพลตฟอร์มสวัสดิการและประกันทางด้านสุขภาพ


นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความสุข 

โดยหัวข้อที่เปิดรับ ได้แก่
1. โอกาสในการทำงานที่มีคุณภาพ
2. การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. การกระตุ้นพลังชีวิตด้วยกีฬาและการออกกำลังกาย
4. มิตรภาพของสัตว์เลี้ยง
5. ความสุขของการอยู่อย่างสันโดษ


คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม
  2. องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
  3. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการสนับสนุน

เป็นการเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ที่สามารถแก้ปัญหาสำหรับเมืองและชุมชนในหัวข้อที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้กำหนด โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสนับสนุนจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการมูลค่าไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการที่สำนักงานฯ กำหนด ดังนี้

  • การจ่ายเงินเพื่อให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ จะเป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (reimbursement) ซึ่งผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องออกค่าใช้จ่ายในโครงการแต่ละงวดไปก่อนตามแผนงาน แล้ว สนช. จะทำการเบิกจ่ายให้เป็นรายงวด
  • กรณีผู้ขอรับทุนเป็นภาคเอกชน จะต้องแสดงค่าใช้จ่าย (In-Cash) ส่วนของผู้ขอรับทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการ
  • ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนในนามของนักวิจัยโดยตรงได้ โดยผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนต้องเป็นหน่วยงานที่นักวิจัยสังกัดอยู่เท่านั้น
20 ก.ย.
🚩 20 กันยายน 2564 เวลา 20.30 น. ไทยอยู่ตรงไหนในดัชนีนวัตกรรมโลกมาร่วมลุ้นกัน!
.
📊เปิดผลการจัดอันดับนวัตกรรม ประจำปี 2021 (Global Innovation Index: GII) โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ภายใต้แนวคิด “Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis” 
.
พร้อมวิเคราะห์เจาะลึกผลการจัดอันดับและสะท้อนมิติการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมไทย
.
โดย 
📍ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
📍ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
📍ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินรายการ
.
รับชมพร้อมกันทาง
FB LIVE NIA : National Innovation Agency, Thailand
Clubhouse: NIA Thailand 
.
17 ก.ย.
สนใจร่วมฟัง Pitching  
🗓วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 
🕧เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 
ผ่านทางช่องทาง Zoom

 📍สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  Link : https://forms.gle/LkEXR3uxR4zk2Za8A

NIA และเครือข่ายพันธมิตร ขอเชิญเกษตรกร บริษัท ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร เข้าร่วมงาน AgTech Connext 2021 Demo Day พบกับ 14 AgTech Startup จากผลการทำงานจริงร่วมกับเกษตรกรและผู้ใช้งาน พร้อมโชว์ศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพลิกโฉมภาคการเกษตรไทย

พร้อมลุ้นและส่งกำลังใจให้กับ 14 สตาร์ทอัพเกษตร และร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกับเรา

หรือติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณทินวัฒน์ ศรีทัดจันทา (กอล์ฟ)
- โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 552
- มือถือ 098-257 0888
- อีเมล Thinnawat.s@nia.or.th

16 ก.ย.

NIA ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup สำหรับยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สูงสุด 1,500,000 บาท

พบกับ กิจกรรม “Pitching concept idea ภาคใต้ ครั้งที่ 10" 

ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting) 

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00-17.00 น. 


ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอ Pitching concept idea ต้องดำเนินการยื่นโครงการเข้าระบบ เพื่อรับการพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการได้ที่ https://mis.nia.or.th/nia 


 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 12 กันยายน 2564 เท่านั้น

 แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 14 กันยายน 2564 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

087-383-8053 (คุณรุ่งทิพย์)

086-963-0777 (คุณนันทัชพร)

E-mail: Openinnovation.psu@gmail.com 


PSU Science Park

"Where Science and Technology Harmonize with Business"

#PSUSciencePark #ipop #SouthernThailandSciencePark #อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ #Professional #Science #Unity

#NIA #OpenInnovation #RoadShow #Startup #SMEs

11 ก.ย.
วันที่ 11 -12 กันยายน 2564 เตรียมพบกับนิทรรศการ BLOOM Virtual Exhibation และ On site ที่เกิดครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

 NIA จัดกิจกรรมเปิดตัว 23 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาภายใต้โครงการ “BLOOM DEEP SOUTH IDENTITY PRODUCT” หรือกิจกรรมการพัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

📌 ท่านสามารถเข้าชมได้ทั้งในรูปแบบ Virtual เสมือนจริง และ นิทรรศการ BLOOM EXHIBITION แบบ Onsite ในวันที่ 11 -12 กันยายน 2564 ณ Malayu Living จังหวัดปัตตานี

⚡️ กิจกรรม BLOOM TALK โดย Guest speaker ชื่อดังมาถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน
⚡️ กิจกรรม BLOOM TABLE การพูดคุยกับผู้ประกอบการและนำเสนอผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชายแดนใต้ 

📌 โครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญในการกระตุ้นการรับรู้ การสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขยายผลเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

🔔 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook page: Bloom Deep South Identity Product

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด