NIA จัด Open House โครงการ Space Economy : Lifting Off 2023

NIA จัด Open House โครงการ Space Economy : Lifting Off 2023 ตอกย้ำความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ส่องทิศทาง โอกาสเติบโตในเศรษฐกิจอวกาศ และอากาศยาน
.
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวเปิดงาน และเผยถึงโอกาสของผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจ โดย NIA พร้อมผลักดันให้เติบโตในอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานระดับโลกที่มีมูลค่าสูง เปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ผ่านโครงการ Space Economy : Lifting Off 2023 ที่เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุด และสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์
.
ต่อด้วย ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA แนะนำข้อมูลรายละเอียดโครงการ รวมถึงโอกาสเชื่อมต่อกับนักลงทุน หน่วยงานสำคัญด้านอวกาศ บริษัทเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอวกาศ และโอกาสเชื่อมโยงกับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งปีนี้ขยายขอบเขตเทคโนโลยี ครอบคลุมสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ (Space) และ อากาศยาน (Aerospace) โดยเปิดรับทุกระยะ ตั้งแต่ระยะพัฒนาแนวคิดไปจนถึงระยะพัฒนาต้นแบบและระยะเติบโต
.
ปิดท้ายด้วยการเสวนาถึงโอกาสในการเติบโตในอุตสาหกรรมอวกาศ โดยได้รับเกียรติจากทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) คุณวสันชัย วงศ์สันติวนิช ผู้แทน Thai Space Consortium และที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คุณเอกชัย ภัคดุรงค์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) คุณตติย มีเมศกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลนโซ่แอโรสเปซ จํากัด คุณบุรินทร์ สังเกตกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
.
ภายในงานยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์ของสตาร์ทอัพส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย
irissar, emone, vaam, mush composite, halogen, spacedox, tripler adhesive
.
Space Economy: Lifting Off 2023 เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ นักวิจัย และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีตั้งแต่ระยะพัฒนาแนวคิดและเทคโนโลยีจนถึงระยะพัฒนาต้นแบบและระยะเติบโต (Idea Stage – Growth Stage) ใน 4 หัวข้อ ดังนี้ 1) Upstream ดาวเทียม ดาวเทียมขนาดเล็ก อุปกรณ์ และวัสดุที่เกี่ยวข้อง 2) Downstream การนำข้อมูลจากอวกาศมาใช้ เช่น ด้านข้อมูลดาวเทียม การนำข้อมูลมาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือทำนายสภาพอากาศ ฯลฯ 3) Aerospace อากาศยานไร้คนขับ การสร้างวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงโซลูชั่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) และการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) ในอุตสาหกรรมการบิน และอ4) Others เทคโนโลยีอื่นที่อาจนำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานได้
.
สมัครเลย! วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nia.or.th/spaceeconomy/
.
สอบถามเพิ่มเติม โทร: 02-017-5555 ต่อ 544 (ดร.ณัฐกาญจน์), 089-619-2469 (คุณอัญเนศร์), 097-161-5193 (คุณณัตพรรณ) หรืออีเมล: [email protected]
.