สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ขอแสดงความยินดีกับ "ยูนิฟาร์ส (UniFAHS)" สตาร์ทอัพเกษตรไบโอเทค พัฒนาเทคโนโลยีควบคุมแบคทีเรีย เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ได้รับเงินร่วมลงทุนกว่า 46 ล้านบาท

News 11 มกราคม 2567 803

NIA ขอแสดงความยินดีกับ "ยูนิฟาร์ส (UniFAHS)" สตาร์ทอัพเกษตรไบโอเทค พัฒนาเทคโนโลยีควบคุมแบคทีเรีย เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ได้รับเงินร่วมลงทุนกว่า 46 ล้านบาท

Unifahn_1.jpeg

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้ริเริ่มการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก ให้สามารถนำเทคโนโลยีเชิงลึกจากงานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงมาแก้ปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาให้เกิดระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านการเกษตร ผ่านกลไกการสนับสนุน 3G ได้แก่ Groom Grant Growth ซึ่งได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุน ทีม ยูนิฟาร์ส (UniFAHS) สตาร์อัพเกษตรพัฒนาสารเสริมชีวภาพที่มีฤทธิ์ทำลายเชื้อซาลโมเนลล่าในลำไส้สัตว์เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี ให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสูงเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
 
เริ่มต้นด้วย #Groom ผ่านกระบวนการบ่มเพาะภายใต้โครงการ Inno4Farmers จะทำให้สตาร์ทอัพมีความเข้าใจโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น พร้อมกับการพัฒนาทั้งเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจให้แข็งแกร่ง รวมถึงได้รับประสบการณ์ในการร่วมมือกับหน่วยงานและบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในภาคการเกษตรและเทคโนโลยี โดยทีม ยูนิฟาร์ส (UniFAHS) ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมบ่มเพาะในโครงการ Inno4Farmers 2022 โดยเป็นสตาร์ทอัพผู้ชนะได้รับรางวัล The Best Performance Inno4Famers 2022 Award (ตัดสินจากคณะกรรมการ) และรางวัล The Popular Inno4Famers 2022 Award (ตัดสินจากผลการโหวตของผู้เข้าร่วมงาน) ซึ่งได้รับโจทย์ที่ท้าทายในการพัฒนาเทคโนโลยีเฟจ (Phage) ในการจัดการโรคในปศุสัตว์ได้อย่างเฉพาะเจาะจง ด้วยการควบคุมแบคทีเรีย ตลอดจนจัดการกับปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะในภาคการเกษตรและสุขภาพสัตว์การแก้ไขปัญหาให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งโรคบิดในไก่ และโรคที่เกิดขึ้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
จากโจทย์การเกษตรที่ท้าทายและความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาโครงการนวัตกรรม ในกลไก #Grant ภายใต้ทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ในขยายการแก้ไขปัญหาในการใช้งานทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และ #Growth ได้รับการเร่งสร้างการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านเศรษฐกิจ ประเภทวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย ประจำปี 2565
 
จากการผสานเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเฟจ (Phage) เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและความปลอดภัยทางอาหารของทีม ยูนิฟาร์ส ที่พร้อมขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในและต่างประเทศ จึงได้รับความเชื่อมั่นจาก เอทูดี เวนเจอร์ส (A2D Ventures) โดยได้รับการสนับสนุนจาก เอดีบี เวนเจอร์ส (Asian Development Bank Ventures หรือ ADB Ventures) และ อินโนสเปซ (ประเทศไทย) (InnoSpace Thailand) ได้รับเงินร่วมลงทุนจำนวนกว่า 46 ล้านบาท ที่จะทำให้ขยายธุรกิจและพลิกโฉมด้านการเกษตรด้วยแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน