สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ดารกา ศิวปราชญ์ (จิ๋ม)

ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายบริหารองค์กร

02-017 5555 # 621

-วิสัยทัศน์

WORK

-

EDUCATION

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายบริหารองค์กร