สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

วิจิตรา กลุ่มกว้าง (หญิง)

ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม ฝ่ายบริหารองค์กร

02-017 5555 # 631

-วิสัยทัศน์

WORK

-

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม ฝ่ายบริหารองค์กร