สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

กวนลี่ พันธุ์ (ลี่)

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

02-017 5555 # 211

-วิสัยทัศน์

WORK

-

EDUCATION

  • วิทยาลัยนานาชาติ สาขาธุรกิจระดับโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล