สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA เปิดโครงการ Inno4Farmers 2022 พร้อมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พิเศษเพื่อสตาร์ทอัพสายเกษตรโดยเฉพาะ

News 27 มิถุนายน 2565 1,455

NIA เปิดโครงการ Inno4Farmers 2022 พร้อมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พิเศษเพื่อสตาร์ทอัพสายเกษตรโดยเฉพาะ


ในวันแรกนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับสตาร์ทอัพทั้ง 7 ทีม ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการและกล่าวเปิดโครงการ Inno4Farmers 2022 อย่างเป็นทางการ โดยได้กล่าวถึงเป้าหมายของโครงการว่า จัดขึ้นเพื่อเร่งสร้างและยกระดับความสามารถของสตาร์ทอัพด้านการเกษตร ที่แก้ปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การเรียนรู้ผ่านการแชร์ประสบการณ์แนวคิดการเป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตร และแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการพัฒนาสตาร์ทอัพสายดีพเทค ร่วมกับกิจกรรมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในภาคการเกษตรและเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพ ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่จะชี้นำการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถขยายสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญคือ การลงมือปฏิบัติ โดยมีการจับคู่กับองค์กรพันธมิตรจากผู้นำภาคธุรกิจเกษตร ในการนำ Solutions ไปทดลองการใช้งาน เพื่อร่วมรังสรรค์ หรือ Co-creation ให้ได้ลงมือทำงานจริงกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ มาร่วมต่อยอดพร้อมเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจร่วมกันต่อไป

ต่อด้วย คุณมณฑา  ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม NIA บรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนเป็น DeepTech สตาร์ทอัพ และยกตัวอย่าง AgTech Startup สายดีพเทคที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นไอเดียและนำไปปรับใช้ได้ พร้อมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมโครงการ Inno4Famers 2022 และเน้นย้ำว่าทุกทีมที่เข้ามาร่วมโครงการจะได้ลงมือทำจริงไม่ใช่เรียนรู้แค่ทางทฤษฎีอย่างเดียว เพื่อสร้าง AgTech Startup Ecosystem ให้เกิดขึ้นจริงเพื่อตอบโจทย์ภาคการเกษตร

ส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ เริ่มจาก Session แรกกับหัวข้อ “แนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก”  โดย รศ.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ DeepTech ในแต่ละกลุ่ม อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน หุ่นยนต์ และการปรับแต่งจีโนม มีความสำคัญต่อภาคการเกษตรอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจซึ่งกำลังเป็นเทรนด์สำหรับเกษตรยุคใหม่ที่ต้องการก้าวทันโลก พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก 

ปิดท้ายกับหัวข้อ “การเรียนรู้การสร้างธุรกิจแบบวิสาหกิจเริ่มต้น” โดย ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ CEO & Co-founder ListenField ซึ่งเป็น AgTech Startup ที่ประสบความสำเร็จระดับโลก มาเล่าเรื่องราว ความท้าทายต่างๆ และแชร์ประสบการณ์พร้อมวิธีคิด ว่าทำอย่างไรถึงจะพลิกบทบาทจากนักวิจัยสู่การเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพสายเกษตรที่ประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้ โดยทิ้งท้ายให้สตาร์ทอัพที่สนใจในเส้นทางนี้ต้องมี Passion และมีความมุ่งมั่นกับสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้โดยสำคัญที่สุดคือ มองสิ่งที่เข้ามาให้เป็นเรื่องสนุก และมีความสุขกับทุกการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งไปสู่ที่ตั้งเป้าไว้ให้ได้

ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Networking แบบออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการได้ทำความรู้จักกัน แบบ 1:1 เพื่อสร้างโอกาสในต่อยอดธุรกิจร่วมกันได้