สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

AGrowth : ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

19 ตุลาคม 2018 1740

ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ถึง 19 ตุลาคม 2561

ธุรกิจนวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและพลิกโฉมให้ภาคการเกษตรไทย ได้อย่างไร
พบคำตอบได้ที่ งานสัมมนา “AGrowth : ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก”
จัดโดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร Agro Business Creative Center (ABC Center) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 ณ ห้อง Amber 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.nia.or.th/agrowth  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: นางสาวนงนุช ท่วมจร 02-017 5555 ext. 549 หรือ [email protected]

อีกทั้ง มีกิจกรรมดีๆ สำหรับผู้สนใจที่มองหาและต้องการอัพเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร มาปรับใช้ในธุรกิจเกษตรของทุกท่าน
โดยสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานด้านธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรภายใต้การดำเนินงานของ ABC center
ซึ่งจัดแสดงในงาน Horti ASIA 2018 และ AGRITECHNICA ASIA 2018 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561
ณ ฮอลล์ EH 98A-98 บูท B26 เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ