สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

จับสัญญาณ...คาดการณ์อนาคต กับการสร้าง Future Readiness ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร EP.9 | NIAnatomy

27 กรกฎาคม 2565 1,105

จับสัญญาณ...คาดการณ์อนาคต กับการสร้าง Future Readiness ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร EP.9 | NIAnatomyจับสัญญาณ...คาดการณ์อนาคต กับการสร้าง Future Readiness ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร EP.9 | NIAnatomy 

 

โลกในอนาคต…กำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงาน การใช้ชีวิต หรือการดำเนินธุรกิจ องค์ความรู้หรือวิธีคิดแบบเดิมๆ อาจจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป ตอนนี้คุณพร้อมแล้วหรือยังกับการพัฒนาตัวเองให้พร้อมรับมือกับอนาคต ด้วยการสร้าง Future Readiness ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร

 

วันนี้ใน Episode ที่ 9 ชวนทุกคนมาพูดคุยกับ “คุณป๊อกกี้ ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์” ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม และผู้อำนวยการสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute) หรือ IFI สถาบันที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบนิเวศการมองอนาคต และเพิ่มศักยภาพการมองอนาคตให้กับองค์กรต่างๆ ในระดับประเทศและส่วนภูมิภาค พร้อมเจาะลึกทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์อนาคตและบทบาทหน้าที่ของ IFI แบบครบทุกมุม!

🎧 มาร่วมหาคำตอบพร้อมกันได้ที่ https://soundcloud.com/niathailand/ep9-nianatomy-podcast