สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

รายละเอียด
วันที่สร้าง
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดทำหนังสือ The Founder เล่ม 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0012/2566
สร้างเมื่อ22 ธันวาคม 2565