สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

INNOVATION THAILAND (ENG)

17 กรกฎาคม 2565 13 49
ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

'innovation - A New Landscape of Thailand' With the advent of the Thailand 4.0 Policy, innovation now plays a major role as a driving force behind the kingdom's economic and social development. This policy not only creates value-added to Thai exports but also promotes the personified reputation of Thailand as an 'innovative craftsman' to the rest of the world. It also communicates the value and benefits of Thai innovations to global citizens with the 'Innovate Thailand' branding. This catchphrase is working to familiarize the international community with the country's new image as it transitions from a tradition-based economy to an innovation-based economy.

Tags : N/A

ITE2019: Social Innovation in the City

17 กรกฎาคม 2565 16 17
ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

NIA ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในระบบนวัตกรรมทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันศึกษา สังคม จัดงาน Innovation Thailand Expo 2019 (ITE2019) ระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้แนวคิด “Social Innovation in the City” เพื่อสื่อถึงการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย ซึ่ง “นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation) สามารถนำไปช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ช่วยให้การใช้ชีวิตในสังคมเมืองมีความสุขขึ้น รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของเมือง โดยงาน Innovation Thailand Expo 2019 ถือเป็นงานแสดงนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายของนวัตกรรมมากที่สุดของประเทศ และรวบรวมผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมในงานเดียว ตั้งแต่เด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งภายในงานดังกล่าวจะนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. สร้างรายได้ (Prosperity) เป็นการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เข้าไปช่วยสร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทำให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 2. สร้างสุขภาพ (Healthiness) เป็นการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เข้าไปช่วยสร้างสุขภาพที่ดีทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ 3. สร้างความสุข (Happiness) เป็นการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เข้าไปช่วยสร้างความสุขในการใช้ชีวิตในสังคมเมือง ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ไฮ

Tags : N/A

Startup Thailand 2019: Startup Nation

17 กรกฎาคม 2565 16 14
ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

การจัดงาน Startup Thailand 2019 ภายใต้แนวคิด Startup Nation ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 4 ในครั้งนี้ ประเทศไทยได้แสดง ให้เห็นถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งพร้อมระบบนิเวศที่แข็งแรงยิ่ง ขึ้นในฐานะประเทศที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่ม ต้น (Startup) อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อนนำประเทศไทย ก้าวสู่การเป็น Global Startup Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้อย่างแท้จริงการจัดงานในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 5 วัน ในสถานที่ 9 แห่ง เพื่อแสดงศักยภาพย่านนวัตกรรมกรุงเทพ (Bangkok Innovation Corridor) และเป็นปรากฏการณ์์ใหม่ ที่ระบบนิเวศมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของงานในรูปแบบที่ตัวเองถนัดสถานที่ของตัวเอง ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), Siam Innovation District, True Digital Park, TCDC, DTAC Accelerate, AIS DC, KX, NapLab, Glowfish กับการเดิน ทางที่สะดวกสบายด้วยเส้นทางรถไฟฟ้าเชื่อมโยงกิจกรรมใน แต่ละย่านนวัตกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อตอกย้ำว่ากรุงเทพฯ เป็น เมืองดีที่สุดในเอเชียสำหรับสตาร์ทอัพ งานครั้งนี้ เป็นการรวม พลังสตาร์ทอัพชั้นนำของประเทศไทยและระดับโลกมากกว่า 500 สตาร์ทอัพ รวมถึงหน่วยงานในวงการสตาร์ทอัพจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคม เครือข่ายความร่วมมือจาก 40 ประเทศ เพื่อเปิดมุมมองความคิดใหม่ ๆ และค้นหาสุดยอด ไอเดียธุรกิจที่จะเติบโตเป็นยูนิคอร์น และสร้างปรากฏการณ์์ ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในประเทศไทย

Tags : N/A

100 Faces

18 กรกฎาคม 2565 26 28
ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งที่จะนำเสนอชีวิตและการเดินทางของความคิดสร้างสรรค์ของ “นวัตกรไทย” จากหลากหลายสาขาอาชีพและประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ “คนไทย” ผู้อ่าน หรือผู้ที่ไม่อ่านแต่ชอบดูรูปแบบการจัดหน้าสวยๆ ได้ซึมซับเอาพลังสร้างสรรค์จากบุคคลเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ลุกขึ้นคิดค้นนวัตกรรมรูปแบบของตัวเอง นวัตกรรมในการทำอาชีพของตัวเอง เพราะผู้จัดทำเชื่อว่าทุกคนทุกอาชีพสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ ใบหน้าของบุคคลในหนังสือเล่มนี้ คือ ใบหน้าของบุคคลที่เราๆ ท่านๆ คุ้นเคยเป็นอย่างดี เป็นบุคคลที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้บุกเบิก ต้นแบบ ไอคอน ไอดอล ผู้สำเร็จ หรือผู้ทรงอิทธิพลในวงการนั้นๆ และบางทีก็ถูกสังคมเรียกว่า “คนแปลก” จะอย่างไรก็ตามพวกเขาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินหรือเชิงสังคม หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ไม่เคยคิดว่า “อาชีพที่เราทำอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้” ให้ต่างชาติ เขาทำ เดี๋ยวเรารอซื้อ รอเอามาใช้ก็พอ สบายดีไม่ต้องคิดเอง ยื่นหนังสือนี้ให้เขา เปิดหน้าที่เหมาะกับเขา และให้กำลังใจเขาว่า “คุณทำได้”

Tags : N/A

GLOBAL INNOVATION INDEX (GII)

17 กรกฎาคม 2565 18 18
ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

GLOBAL INNOVATION INDEX (GII)

Tags : N/A

THAILAND FUTURE OF INNOVATION

17 กรกฎาคม 2565 19 22
ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

Innovation has long been recognized as a driving engine for economic growth. After the global financial crisis, Thailand has turned the attention to the innovation-driven growth strategy, instead of the export-oriented growth strategy, and recently became an upper middle-income economy. According to the Tenth National Economic and Social Development Plan, covering the period of 2007-2011, the strategy was deployed nation-wide with the focus on economic development and competitiveness. Since adopting this strategy, the concept of innovation has evolved and been broadly adopted as a means of sustainable development.

Tags : N/A

NATIONAL INNOVATION AWARDS 2019

17 กรกฎาคม 2565 18 13
ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 National Innovation Awards 2019 จากความสำคัญของ “นวัตกรรม” ซึ่งเป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้หน่วย เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากลได้อย่าง รวดเร็ว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องถึง การพัฒนานวัตกรรมโดยรวม โดยวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมความสำเร็จด้านนวัตกรรม คือ การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยฝีมือของคนไทย และมอบรางวัลให้แก่ผลงานมีความเป็นนวัตกรรมที่เด่นชัดและก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ค้นคิดและผลักดันนวัตกรรมดังกล่าวจนบรรลุผล ทั้งนี้ เพื่อให้ประโยชน์ของ นวัตกรรมและวิธีการอันนำไปสู่นวัตกรรมได้เป็นที่รู้จักและสนใจกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะมีผลในการจูงใจให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทย เกิดความสนใจ ที่จะดำเนินงานโดยมีความเป็นนวัตกรรมอยู่ในกระบวนการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” สนช. ได้ร่วมกับ หน่วยงานชั้นนำภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา รวมถึงภาคสังคม กำหนดจัดงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562” ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ

Tags : N/A

TOWARD INNOVATION NATION (ENG)

17 กรกฎาคม 2565 15 18
ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

What’s more important for our roles is to move forward to the future. The content of the book titled “Toward Innovation Nation” is made to commemorate the 10th anniversary of the establishment of the NIA. This time we will present you a continued part of the movie titled “National Innovation System” which the NIA has stepped past. This means that we have set up 10 innovative issues that are very challenging in the future and are a goal that we must push for with strong commitment. The 10 innovative issues have been analyzed by a group of 10 experts from different fields to see what are the potential trends and directions in the future. The body of knowledge has reflected opportunities and possibilities for Thailand in the long-term. This is a direction for the NIA to use as goals to build the “Nation Innovation” – a great responsibility that we are always proud to present.

Tags : N/A

BANGKOK INNOVATION CORRIDOR

17 กรกฎาคม 2565 16 24
ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

a concept that connects 9 innovation districts together to unify

Tags : N/A

TOWARD INNOVATION NATION (THAI)

17 กรกฎาคม 2565 10 17
ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

บทบาทที่สำคัญกว่าคือการมุ่งหน้าสู่อนาคต เนื้อหาในหนังสือ “Toward Innovation Nation” ที่จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 10 ปี สนช. ในครั้งนี้ จะนำเสนอให้เห็น “ภาคต่อ” ของภาพยนตร์เรื่อง “ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ” ที่เราได้ก้าวผ่านมา นั่นคือเราได้กำหนด 10 ประเด็นนวัตกรรม ที่เป็นประเด็น ท้าทายในอนาคต เป็นเป้าหมายที่เราต้องผลักดันต่อไปอย่างมุ่งมั่น โดยทั้ง 10 ประเด็น ได้รับการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มและทิศทางความเป็นไปได้ใน อนาคต จากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แต่ละแขนง 10 ท่าน เป็นองค์ความรู้ท่ี สะท้อนให้เห็นโอกาสและความเป็นไปได้ของประเทศไทยในระยะยาว และ เป็นทิศทางที่ สนช. จะใช้เป็นเป้าหมายในการสร้าง “ประเทศแห่งนวัตกรรม” ซึ่งเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่เราภูมิใจเสมอมา

Tags : N/A

Bangkok Innovation Districts

17 กรกฎาคม 2565 13 23
ผู้แต่ง : -
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมเชิงพื้นที่และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงได้นำแนวคิด “ย่านนวัตกรรม” หรือ “Innovation District” เข้ามาดำเนินการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ในระดับย่าน โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมภายในย่านให้ดึงดูด กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ที่รวมเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ให้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านเครื่องมือ กลไก และกิจกรรมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตภายในย่าน รวมถึงการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเพื่อตอบเป้าหมายการพัฒนาและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อให้เกิดกรอบการพัฒนาย่านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทของย่านนวัตกรรมที่มีศักยภาพ สนช. จึงได้ดำเนินโครงการนำร่องการพัฒนาย่านนวัตกรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำานวน 6 ย่าน ประกอบด้วย ย่านนวัตกรรมโยธี ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ ย่านนวัตกรรมปทุมวัน ย่านนวัตกรรมคลองสาน ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท และย่านนวัตกรรมลาดกระบัง โดยหนังสือ “ย่านนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร” หรือ “Bangkok Innovation Districts” เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวคิดการพัฒนาย่านนวัตกรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 6 ย่าน ที่ทีมงานจากสถาบันการศึกษาชั้นนำภายในย่านได้ลงไปดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเสมือนเอกสารแสดง วิสัยทัศน์ โอกาส และภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของย่านนวัตกรรมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่แต่ละย่านให้มีศักยภาพในการเติบโต และพร้อมปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป

Tags : N/A

Innovation Catalog Medical

17 กรกฎาคม 2565 19 27
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

The Yothi Medical Innovation District consists of an area of 1.7 million square meters and comprises of the Medical Institute, Education Institute, Research Units, residences, restaurants, cafe and co-working spaces, all of which are ready for exchanging ideas and innovations. Other than its readiness in term of space, the center also reveals that the interior space is filled with a great deal of research results and innovations that are all set to extend to cater to the world market, including a number of departments that are prepared to connect and share the resources systemically. From the potentials of the area comes the development projects to make the area the prototype space for development and investment of the country's medical innovations.

Tags : N/A