สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฐานการเรียนรู้กระบวนการ STEAM4INNOVATOR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 19 ธ.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของ SME เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยธุรกิจฐานนวัตกรรม (NIA x SCB SME to IBE รุ่นที่ 5) โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 13 ธ.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks 2024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างเมื่อ 13 ธ.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด ตามประกาศเลขที่ 0001/2567
สร้างเมื่อ 9 พ.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ สาขาเกษตรและอาหาร โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 19 ต.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสาขาธุรกิจนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีการคัดเลือก
สร้างเมื่อ 3 ต.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเช่าที่หมดสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0081/2566
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะรถตู้ ชนิด 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0084/2566
สร้างเมื่อ 20 ก.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอุทยานนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0083/2566
สร้างเมื่อ 20 ก.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0082/2566
สร้างเมื่อ 20 ก.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการช่องยูทูบของ สนช. (NIA Channel) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0079/2566
สร้างเมื่อ 20 ก.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0077/2566
สร้างเมื่อ 20 ก.ย. 2566