สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมากิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 4 (Pioneering Innovator Network : PIN#4)
สร้างเมื่อ 21 พ.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาจัดทำหนังสือรวบรวมผลงานธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ภายใต้โครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยรอบภูมิภาค รุ่นที่ 2 (นิลมังกร)
สร้างเมื่อ 9 พ.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมธุรกิจ BCG ย่านนวัตกรรมศรีจันทร์-กังสดาล
สร้างเมื่อ 4 พ.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานการประเมินผลตอบแทนทางสังคม สำหรับโครงการธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
สร้างเมื่อ 3 พ.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมางานยกระดับการพัฒนาคลัสเตอร์ การนำเสนองานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ครั้งที่ 2)
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2565
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
สร้างเมื่อ 3 ต.ค. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางศึกษาดูงานประเด็นนวัตกรรมระดับโลกของ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ณ สาธารณรัฐโปรตุเกสและราชอาณาจักรสวีเดน เลขที่ อ0089/2565
สร้างเมื่อ 16 ก.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาเพื่อบริหารจัดการการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 4 เลขที่ อ0087/2565
สร้างเมื่อ 14 ก.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ0088/65
สร้างเมื่อ 14 ก.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ0086/65
สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ0085/65
สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ0084/65
สร้างเมื่อ 5 ก.ย. 2565