สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

49 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Socialinnovation ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 49 หน้า
“นวัตกรรมเพื่อป่าผืนต่อไปของเรา” The Next Forest 
• 29 มีนาคม 2567 หมวดหมู่ : บล็อก

  ในโลกยุคดิจิทัล มีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งอินฟลูเอนเซอร์ ยูทูบเบอร์ ติ๊กต๊อกเกอร์ และยังมีอีกอาชีพที่หลายคนอาจจะยังนึกไม่ถึง นั่นก็คือ อาชีพ “ผู้ให้คำปรึกษาและให้บริการด้านฟื้นฟูป่า” ซึ่งเป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูง โดยเฉพาะในสภาวะ “โลกเดือด” ในปัจจุบัน และถ้าคุณคิดว่าอาชีพนี้แลดูห่างไกลจากอาชีพที่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และอาจไม่ใช่อาชีพในฝ...

NIA ลงพื้นที่ภาคตะวันออก เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน พร้อมสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
• 21 มีนาคม 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

  คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ของ NIA ซึ่งพัฒนาร่วมกับเครือข่าย ณ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2567   โดยได้เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ "ระบบเฝ้าระวังช้างป่าโดยชุมชน ด้วยการประมวลผล...

NIA ร่วมกับ ม.อุบลราชธานี เปิดตัวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและจัดกิจกรรมอบรมผู้สมัครขอรับการสนั...
• 12 มีนาคม 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานเปิดตัวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2567 และจัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนผลงานนวัตกรรมเพื่อส...

“กล่องกระดาษไม่ลามไฟจากใยกล้วย” ต่อยอดภูมิปัญญาเดิม เพิ่มเติมด้วยนวัตกรรม
• 07 มีนาคม 2567 หมวดหมู่ : บล็อก

“กระดาษสา” คือกระดาษทำมือชนิดหนึ่งที่ทำมาจากเยื่อปอสา หนึ่งในสินค้าที่ผสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีผิวสัมผัสเป็นเอกลักษณ์ สามารถทำลวดลายและสีสันได้มากมาย มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีความหมายทั้งเชิงสัญลักษณ์ และมีคุณค่าทางจิตใจของชาวอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ แต่พวกเขาไม่เคยหยุดพัฒนา จนวันนี้พวกเขาสามารถพัฒนากระดาษทางเลือกใหม่ ที่สามารถช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น นั่นคือ “กระดาษจา...

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (SID-CMRU) ป...
• 27 กุมภาพันธ์ 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 - ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวเปิดตัวโครงการ "หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (SID-CMRU) ปีงบประมาณ 2567" โดย วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมกล่าวบรรยายในหัวข้อ "นโยบายและทิศทา...

NIA นำโดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมเปิดงาน “Innovative City For All ตลาดนัดนวัตกรรม 3 มุมเมือง” จั...
• 02 กุมภาพันธ์ 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายการสนับสนุนนวัตกรรมเกี่ยวกับเมืองและปัญหาสังคมเมือง รวมถึงมีโซนตลาดนวัตกรรมให้ผู้ที่สนใจมาเลือกซื้อสินค้าเพื่อสนับสนุนการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผลงานจากหน่วยงานในสังกัดของ อว. ร่วมจัดแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม รวมไปถึงนำเสนอนโยบายในการสนับสนุนให้เกิดการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปแก้ไขปัญหาสังคมเมืองแล...

NIA ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานว...
• 28 มกราคม 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม NIA ลงนามบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศ์บางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567   โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง พัฒนา และส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมของไ...

NIA ยกทัพผู้ประกอบการไทยโชว์นวัตกรรมเกษตรและอาหารในงาน International Green Week 2024 ณ กรุงเบอร์ลิน ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 มกราคม 2567
• 24 มกราคม 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดคูหาไทย (Thailand Pavilion) ภายในงาน International Green Week 2024 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าปลีก (B2C) ด้านเกษตรและอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมทั้งร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน พาผู้ปร...

อัตลักษณ์จาก 5 กลุ่มชาติพันธุ์ สู่สินค้าหัตถกรรมประจำถิ่น
• 24 มกราคม 2567 หมวดหมู่ : บล็อก

  ในยุคสมัยที่เราให้การยอมรับสินค้าที่มีเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ และพยายามผลักดันทุกอย่างในประเทศเราโดยการพัฒนาทั้งรูปแบบวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับงานศิลปะ ให้มาอยู่ภายใต้ร่มคำว่า “Soft Power” ...จึงอยากชวนให้ผู้อ่านลองคิดเล่น ๆ ว่า ... ถ้าเราจะยอมจ่ายเงินซื้อเสื้อ Craft Handmade สไตล์พื้นเมืองร่วมสมัยจากต่างประเทศสักหนึ่งตัว กับ เสื้อ Craft Handmade ลักษณะเดียวกันจา...

NIA ขอแสดงความยินดีกับ "ยูนิฟาร์ส (UniFAHS)" สตาร์ทอัพเกษตรไบโอเทค พัฒนาเทคโนโลยีควบคุมแบคทีเรีย เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ได้รับเงินร่วมลงทุนกว่า 46 ล้...
• 11 มกราคม 2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้ริเริ่มการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก ให้สามารถนำเทคโนโลยีเชิงลึกจากงานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงมาแก้ปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาให้เกิดระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านการเกษตร ผ่านกลไกการสนับสนุน 3G ได้แก่ Groom Grant Growth ซึ่งได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุน ทีม ยูนิฟาร์ส (UniFAHS) สตาร์อ...